Kontrakt terminowy - strona 24

Finanse - pytania testowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Justyna Katarzyna Rój
Pobrań: 371
Wyświetleń: 1750

z instrumentami podstawowymi rozmaitych podmiotów. Warranty amerykańskie Warranty europejskie Kontrakty terminowe...

Handel zagraniczny

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Handel międzynarodowy
Pobrań: 196
Wyświetleń: 3346

kupują określoną ilość kontraktów terminowych co powoduje szybki wzrost popytu (zakładamy względnie stałą...

Mikroekonomia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Zofia Mierzwa
 • Mikroekonomia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 4277

Nauka ekonomii i jej przedmiot. Ekonomia to nauka o gospodarowaniu. Podstawowe problemy wyborów ekonomicznych. Krzywa możliwości produkcyjnych, jako narzędzie analizy ekonomicznej. Krzywa możliwości produkcyjnych. Rzadkość e...

Finanse - wykłady - Powstanie pieniądza i banków centralnych

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Robert Huterski
 • Finanse
Pobrań: 315
Wyświetleń: 2653

Prowadzący to dr Robert Huterski. Notatka liczy 40 stron. Dzięki niej poznamy takie zagadnienia, jak pieniądz i banki, paradoks wyborczy, logrolling, lobbyści, zalety i wady kredytu publicznego. Dowiemy się więcej o takich terminach, jak giełda papierów wartościowych, instrumenty finansowe ...

Skrypt finanse

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 707
Wyświetleń: 3066

, certyfikaty, listy zastawne; instrumenty pochodne takie jak: opcje, swapy, kontrakty terminowe, warranty itp...

Rynek Kapitałowy i Finansowy

 • Uniwersytet Opolski
 • dr hab. Emil Antoniszyn
 • Rynek kapitałowy i finansowy
Pobrań: 826
Wyświetleń: 3444

, obligacje, warranty i kontrakty terminowe. CeTO jest miejscem debiutu małych spółek, które nie mogą spełnić...

Opcje walutowe

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1855

oraz transakcje forwardowe. Najczęściej transakcje odbywały się na zasadzie zawarcia kontraktu terminowego...