Kontradyktoryjność - strona 9

Zasady procesowe w postępowaniu cywilnym.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1442

(rozporządzalności) zasadę kontradyktoryjności (sporności) zasadę swobodnej oceny dowodów zasadę formalizmu...

Postępowanie karne- test 1

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • mgr Czesław Kulesza
 • Postępowanie karne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 630

kary 5. Z zasady jawności wynika: a: jawność wewnętrzna jako aspekt kontradyktoryjności b: uczciwość...

Zasady prawa handlowego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Klaudiusz Przybyłek
 • Prawo handlowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

przez ustawodawcę pewnych instytucji. Na przykład zasada kontradyktoryjności, którą kierował się ustawodawca...

Funkcje prawa- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 3745

: - równość wobec prawa i w obliczu sądu - kontradyktoryjność - dostęp stron do niezawisłego i bezstronnego...

Elementy postepowania cywilnego

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawo cywilne
Pobrań: 98
Wyświetleń: 742

, kontradyktoryjności (sporności), rozporządzalności (dyspozytywności), równouprawnienia stron, ustności, jawności...

Instytucje UE

 • Uniwersytet Łódzki
 • Wstęp do prawa europejskiego
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1351

powoływani na mocy JAE. Postępowanie cechują 3 czynniki: kontradyktoryjność uprzywilejowanie formy pisemnej...

DZIAŁ II zasady procesu karnego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Juliusz Włodarczyk
 • Postępowanie karne
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1449

) → zasady dotyczące formy i sposobu prowadzenia postępowania (zasada kontradyktoryjności, zasada jawności...

Ochrona człowieka wykład 3/1/12

 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • dr Paweł Jaros
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1967

sądowniczej na określonych procedurach silnie akcentujących zasadę kontradyktoryjności- kościelne mniej Władza...

Prawo administracyjne 2

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

załatwić. Sprawdzona możliwość rzeczowa ( przedmiot rozstrzygnięcia) oraz miejscowa. Kontradyktoryjność 9...