Kontradyktoryjność - strona 8

Proces cywilny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Marek Smolak
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1911

przed sądem w formie ustnej Zasada kontradyktoryjności -strony same gromadzą materiał procesowy...

Rozprawa w sądzie I instancji

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Zbigniew Lach
 • Postępowanie karne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616

kontradyktoryjności- bardzo wiele przepisów szcegółowych- zob. naczelne zasady procesowe ) ...

Wykład - Władza sądownicza

 • Uniwersytet Warszawski
 • System polityczny RP
Pobrań: 98
Wyświetleń: 504

stanowienia i stosowania prawa - oparcie swego funkcjonowania na procedurach bazujących na kontradyktoryjności...

Zasady sądowego wymiaru sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Halina Laskowska
 • Postępowanie cywilne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 420

niezależności, niezawisłości, jawności, instancyjności, kontradyktoryjności Zobowiązanie stron i uczestników...

Władza sądownicza. Sądy.

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Jarosław Szymanek
 • Konstytucyjny system organów państwowych
Pobrań: 154
Wyświetleń: 707

na sformalizowanych procedurach, akcentujących zasadę kontradyktoryjności; funkcje władzy sądowniczej: apolityczny...

Władza sądownicza - sądy

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Anna Panek
 • Prawo konstytucyjne
Pobrań: 42
Wyświetleń: 700

na sformalizowanych procedurach, akcentujących zasadę kontradyktoryjności; funkcje władzy sądowniczej: apolityczny...

Strony, zastępcy, pomocnicy.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 707

się postępowanie. Postępowanie toczy się na zasadzie kontradyktoryjności. Prawo rzymskie nie wykształciło...