Wykład - Władza sądownicza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Władza sądownicza - strona 1 Wykład - Władza sądownicza - strona 2 Wykład - Władza sądownicza - strona 3

Fragment notatki:

Włądza sądownicza
Zasada podziału władz nadaje sądownictwu odrębny charakter, niezależny od innych włądz.
Władza sądownicza nie ma jednolitego charakteru dzieli się na sądy i trybunały. Trybunały są dwa i występują poza normalnym systemem sądów. Wspólne cechy trybunałów i władzy sądowniczej
- niezawisłość sędziów
- oparcie swego działania wyłącznie na prawie
- zadanie rozstrzygania sporów prawnych w procesie stanowienia i stosowania prawa
- oparcie swego funkcjonowania na procedurach bazujących na kontradyktoryjności.
Funkcją sądów jest sprawowanie wymiaru sprawiedliwości, mają monopol na rozstrzyganie sporów w materii prawnej.
Struktura sądów:
- Sąd najwyższy
- sądy powszechne
- sądy szczególne : wojskowe i administracyjne
Zabrania się tworzenia Sądów doraźnych
Struktura sądów powszechnych:
- rejonowe - 296
Rozpatrują sprawy karne i cywilne w pierwszej instancji. Większe sądy posiadają wydział karny i cywilny oraz wydział ksiąg wieczystych. Mogą w nich również mieścić się odrębne jednostki sądownicze - sąd pracy, gospodarczy, rodzinny. Mogą być tworzone wydziały zamiejscowe (sądy grodzkie) orzekają one w sprawach prostych i wykroczeń.
- okręgowe - 38
Mieszany charakter, sąd apelacyjny dla spraw z rejonowych, jednocześnie sąd pierwszej instancji dla spraw poważniejszych i bardziej skomplikowanych. Jest sąd apelacyjny podzielony na wydziały cywilne, karne i penitencjarne. W sądzie okręgowym w Warszawie mieści się sąd antymonopolowy.
- apelacyjne - 10
- Sąd Najwyższy - nadzór nad działalnością sądów.
Organy sądów powszechnych
- prezes (sądy okręgowe i apelacyjne) . Reprezentuje sąd na zewnątrz, sprawuje nadzór nad sądami niższymi. Powołuje go i odwołuje minister sprawiedliwości. Powołuje się na kadencje 4 lub 6 letnią w zależności od sądu.
- zgromadzenia ogólne (składa się z sędziów sądów okręgowych i przedstawicieli sądów rejonowych) i kolegia. Kompetencje opiniodawcze przy wyborze sędziów i prezesa.
Nadzór nad działalnością sądów sprawuje minister sprawiedliwości
Sądy szczególne:
Sądy garnizonowe i wojskowe sądy okręgowe. Sądy karne dla żołnierzy. Izba wojskowa SN jako instancja odwoławcza dla wojskowych sądów okręgowych.
Sądy Administracyjne:
Naczelny Sąd Administracyjny oraz Wojewódzkie Sądy Administracyjne. Podstawowym zadaniem jest sądowa kontrola wykonywania administracji publicznej.

(…)

… dla sędziego:
- obywatelstwo
- pełnia praw cywilnych i obywatelskich
- nieskazitelny charakter
- ukończyła studia wyższe - odbyła aplikację sądową i prokuratorską
- pracowała co najmniej rok jako asesor lub referendarz
- ukończyła 29 lat
Gwarancje niezależności:
- powoływanie na czas nieoznaczony,
- nieusuwalność sędziego
- nieprzenaszalność sędziego
- immunitet sędziowski
- odpowiedzialność dyscyplinarna…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz