Kontekst historyczny - strona 8

Negocjacje w biznesie - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Zbigniew Nęcki
 • Negocjacje w biznesie
Pobrań: 476
Wyświetleń: 2877

i kontekstu historycznego gry a) symulacyjne b) abstrakcyjne ad. a) polegają na naśladowaniu rzeczywistego...

Metody i techniki badawcze - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Maria Winc_awska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1372

, trza badać kontekst historyczny, produkcje, konsumpcje, KONFLIKT itd. Stuart Hall. Tekstom i praktykom...

Socjologia klasyczna wykład 1-8 bez 4

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 2744

są ze sobą powiązane i mają swój kontekst historyczny. Również badacz jest z nim związany. (koncepcja podmiotu...

Filozofia prawa - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 952
Wyświetleń: 2184

. odwieczne jako źródło czyń dobro... ale w kontekście historycznym dynamizm pr. natury (społeczny kontekst...

Nauki o organizacji - wykłady

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Nauki o organizacji
Pobrań: 252
Wyświetleń: 3227

. Zieleniewski Kontekst historyczny XVIII-XIX w - rozwój maszyn napędzanych ręcznie, silnikami wodnymi i parowymi...