Zmiana społeczna i problemy społeczne

Nasza ocena:

4
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1064
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zmiana społeczna i problemy społeczne  - strona 1

Fragment notatki:


Wykład 22 luty - różne sposoby ujmowania zmian społ.
- ścisłe powiązanie problemów ze zmianami dokonującymi się w społeczeństwie - problematyka zmian społ. jak przebiegają ?
POJĘCIE ZMIANY Zmiana to różnica w stanie jakiegoś zjawiska występująca w czasie zmiany mają mieć różny charakter
Rozwój społeczny - zmiana o charakterze kierunkowym, związana z kumulatywnością zmian
Zmiana pozytywna - postęp
Zmiany negatywne - regres
- Brak zmian niekiedy traktowany w kat.regresu.
- Upadek idei postępu Zdzisław Krasnodębski
- Idea o charakt. Wartościującym, ocena określa stosunek do danego zjawiska
Wizje postępu - pożądany porządek społeczny; wizja przyszłości jest utopią; w mię realizacji tej utopii działania praktyczne prowadzące do prześladowań przeciwników utopii.
Karl Popper Koncepcje historyczne Ideologia nazistowska i faszystowska - wiara w rolę dziejów rezultat myślenia oświeceniowego; w imię postępu dokonywano zagłady; uwzględnienie kontekstu historycznego Krasnodębski: trzeba odrzucić idee postępu.
Specyficzne rozumienie danego terminu. Uwzględnienie teorii utrzymujących, że rozpoznały sens dziejów np. komunizm, faszyzm Problem rozpoznania przyszłości Założenia na temat rzeczywistości, które Karl Papper podaje w wątpliwość. Niemożliwe jest przewidywanie procesów historycznych. Nie da się przewidzieć przyszłości Socjotechnika - dyscyplina wiedzy - praktyczne wykorzystanie wiedzy teoretycznej, żeby zmienić; socjotechnika totalna jest niemożliwa - nie da się wszystkiego zaplanować
Cząstkowa - można przewidywać przebieg procesów na podstawie konkretnych materiałów empirycznych, prognoz. Pewne trendy. Tytuł pracy; nędza historyczna. Trendy muszą się opierać na mocnych podstawach samounicestwiające się prognozy np. raport dla (nie odczytam się) rzymskiego - radykalne zmiany sposobu życia. Takie prognozy stanowią naukowe podstawy do (…) mimo, że bywają błędne.
John Nesbit (?)
Mega trendy ; stara się rozpoznać tendencje zmian we współczesnym społ.
Wskazuje 10 megatrendów: nietypowa metoda ich rozpoznawania. Odnoszą się głównie do społ. ameryk.; zasadnicza tendencja, która teraz jest oczywistością. Przejście, od społ. przemysłowego do informacyjnego - nawiązuje do koncepcji Daniela Bella (społ. postindustrialne, postmodernizm, zwiększa się zatrudnienie w sektorze usług, (Bell analizował sektor usług) Przejście od technologii słownej do ultra technologii (technologii styku), przemoc, przymus, rozkaz, a głębsza motywacja.


(…)

…, obyczajowych 3. Przejście od społ. typu tradycyjnego do nowoczesnego
Cechy społeczeństw tradycyjnych, a cechy społeczeństw nowoczesnych
Model społeczeństwa
Aspekt życia społecznego
Społeczeństwo tradycyjne
Społeczeństwo nowoczesne
Wzór działania
tradycja
Racjonalność
Dominacja - typ więzi
Osobista, rodzinna
Bezosobowa, formalna
Zbiorowość
Wspólnota
Zrzeszenia, organizacje
Kontrola społeczna
Religia,obyczaje…
… doprowadziło do rozwoju SR
nowy typ społeczny, inne zagrożenia niż kiedyś, społeczeństwo nowoczesne wytwarza nowe zagrożenia które wcześniej nie były znane, rozwój technologiczny, który miał gwarantować rozwój cywilizacyjny przyniósł nowe zagrożenia
-dwie fazy powstania SR
- modernizacja refleksyjna - konfrontacja społeczeństwa ze samym sobą
SR powstaje, dlatego że:
- przejście od społeczeństwa przemysłowego
…, które wyłamują się z powyższych ujęć -> neoapopulizm
Teorie systemów światów Imanuel Wallerstein
Teorie modernizacyjne
* wywodzą się z ewolucjonizmu (od teorii Darwina; w tym nurcie: Herbert Spencer, klasycy socjologii; Durkheim(więzi), Ferdynand Tonnies (gemeinschaft Geselschaft); XXw. Upraszczające założenia o społeczeństwie starano się rozpoznać fazy rozwoju: - antropolog Morgan Levis (etapy: dzikość…

Społeczeństwa agrarne wykorzystują siłę mięśni->zwierzęta->rewolucja przemysłowa->wykorzystywanie energii cieplnej:możliwości człowieka wzrosły, mechanizacja produkcji ->skok technologiczny->wykorzystywanie energii z ropy naftowej->zmiana infrastruktury technicznej->energia jądrowa współ.
................. - Analiza problemu zużycia surowców naturalnych ziemi, ekstrapolacja trendów do 2020 zasoby ziemi…
… edukacji i wiedzy w życiu człowieka: dążenia do poszerzania horyzontów myślowych
Charakterystyka społeczeństw nowoczesnych:
*zmniejszenie się roli rodziny w życiu człowieka
*zmiana statusu kobiet: wzrost roli kobiet
*rosnące procesy laicyzacji
*wzrost mobilności, ruchliwości społecznej, nie tylko w sensie przestrzennym, ale tez w kontekście struktur
-jeśli zmiany zachodzą w sferze psychiki to stają…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz