Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej - strona 13

Subwencje

  • prof. dr hab. Marian Podstawka
  • Finanse
Pobrań: 189
Wyświetleń: 875

. Funkcjonowanie BP jest zdeterminowane przepisami prawnymi, które są zawarte w: Konstytucji Rzeczypospolitej...

Następcy prawni

  • Uniwersytet Warszawski
  • dr Maciej Ślifirczyk
  • Ordynacja podatkowa
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1596

dochodowym od osób fizycznych jest niezgodny z art. 2, art. 18 i art. 71 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej...

Ruch konsumencki - referat

  • Uniwersytet Warszawski
  • Pedagogika społeczna
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1659

. polubownych sądach konsumenckich, obowiązującej od 1997r. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jej Art.76...

Wyrok z 1999 r.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

w życie Konstytucji RP z 1997 r., jest zgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej...