Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 196
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego - wykład - strona 1 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego - wykład - strona 2 Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

I. Podstawowe zagadnienia prawa międzynarodowego.
1. Społeczność międzynarodowa, a prawo międzynarodowe.
Społeczność międzynarodowa:
w węższym znaczeniu - ogół państw suwerennych, utrzymujących wzajemne stosunki regulowane przez prawo międzynarodowe.
w szerszym znaczeniu - obejmuje niesuwerenne podmioty, wszystkich uczestników stosunków międzynarodowych wyposażonych w zdolność do działań w płaszczyźnie międzynarodowej, których prawa i obowiązki są określone przez prawo międzynarodowe.
 państwo wchodzi do społeczności nie tyle w wyniku czy poprzez uznanie międzynarodowe, lecz głównie w konsekwencji swego powstania i nabycia zdolności w płaszczyźnie zewnętrznej.
Cechy społeczności międzynarodowej: mała liczba członków.
oparcie stosunków wzajemnych podmiotów na zasadzie równości
brak ustawodawcy
niezbyt zaawansowany stopień zorganizowania wewnętrznego.
brak obowiązkowego sądownictwa.
brak zorganizowanego aparatu przymusu
Równość w prawie międzynarodowym to równość wobec prawa. Prawa poszczególnych podmiotów muszą być tak samo respektowane, bez względu na to, czy chodzi o państwo wielkie, czy małe, i czy jest ono w stanie wymusić ich przestrzeganie. Konsekwencją zasady równości jest także to, że organy państwa w stosunkach zewnętrznych korzystają z takiego samego zakresu immunitetów i przywilejów, a akty państwa zgodnie z zasadą par in parem non habet imperium nie podlegają jurysdykcji, nie mogą być osadzane przez trybunały wewnętrzne drugiego państwa. Nakaz ozywania sobie wzajemnego szacunku - nie tylko kurtuazja międzynarodowa - także regulowana normami prawnymi sfera reprezentacji, stosunków dyplomatycznych, konsularnych czy morskich. Równość wobec prawa nie ma charakteru niezbywalnego i państwo może się jej w szczególnych przypadkach zrzec (np. wchodząc do organizacji międzynarodowej). Mały stopień zorganizowania - brak władzy ustawodawczej, wykonawczej, obowiązkowego sądownictwa. ONZ spełnia funkcje głównie koordynujące. Mimo braku aparatu represyjnego prawo międzynarodowe jest uważane przez wszystkich członków za wiążące społeczność międzynarodową, a w przypadku pogwałcenia żaden podmiot nie kwestionuje jego obowiązywanie, lecz stara się przedstawić korzystną dla siebie interpretację naruszonej normy.
W społeczności międzynarodowej wyróżnia się grupy państw połączone ze sobą ściślejszymi więzami politycznymi, gospodarczymi, wojskowymi, które nazywamy wspólnotowymi.
 Wspólnota regionalna - oparta zazwyczaj na organizacji regionalnej, jak Organizacja Państwa Amerykańskich, Unia Afrykańska czy Liga Państwa Arabskich. Państwa łączy

(…)

… i norm zwyczajowych imperatywnych - ius cogens).
brak zorganizowanego aparatu przymusu - Rada Bezpieczeństwa ONZ jest przejawem tworzenia aparatu, decyduje o użyciu sankcji w oparciu o zakaz użycia siły. brak obowiązkowego sądownictwa międzynarodowego - musi być zgoda państw na sądzenie przed trybunałem, zgoda może być indywidualna, rodzajowa lub generalna.
prawo międzynarodowe jest bardziej "odporne" na zmiany niż prawo wewnętrzne.
prawo międzynarodowe zawiera normy jednakowe dla wszystkich państw - zwyczaj powszechny.
Najważniejsze sądy międzynarodowe:
1) Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości w Hadze - rozstrzyga spory miedzy państwami, należy do głównych organów ONZ.
2) Międzynarodowy Trybunał Karny dla byłej Jugosławii.
3) Międzynarodowy Trybunał Karny - osadzenie najcięższych zbrodni przeciwko ludzkości, wojennych, ludobójstwa itp..
4) Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu - organ sądowy Wspólnot Europejskich.
5) Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strassburgu - organ powołany w ramach Rady Europy.
Zasada efektywności (rzeczywistości). Na przestrzeganie norm prawa międzynarodowego wpływa występowanie w nim zasady efektywności, zgodnie z którą istnienie pewnych przewidzianych przez prawo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz