Konstrukt - strona 10

Czas - wykład

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Tomasz Majewski
 • Główne nurty kultury polskiej i światowej XX i XXI wieku
Pobrań: 49
Wyświetleń: 847

, ale także konstrukt jakim jest CZAS. Porządkuje on cale życie społeczne. Zatem to jak go ukonstrujemy, tak wygląda...

Role społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 735

(konstrukt. badacza) - Lazarsfeld, Saufer → postawy odnoszą się do trwałych systemów zachowań, motywów...

Socjalizacja - Osobowość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Hubert Kryczka
 • Socjologia administracji
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1043

. Były to zazwyczaj konstrukty teoretyczne, wyrosłe wprawdzie z obserwacji świata społecznego ,lecz oparte głównie...

Madsen - Teorie motywacji

 • dr Joanna Trzópek
 • Wprowadzenie do filozofii i metodologii nauk
Pobrań: 217
Wyświetleń: 1694

nazywamy konstruktami hipotetycznymi. Znaczenia dodatkowe bywają zapożyczone z innych badań lub dziedzin...

Emocje i Motywacja - wykład 2

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Irena Pilch
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 154
Wyświetleń: 2394

psychologiczną, jest konstruktem będącym odpowiednikiem biologicznych zmian w ciele, nie jest to potrzeba...

Skutki oddziaływania mediów-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Włodzimierz Andrzej Rostocki
 • Społeczne i kulturowe oddziaływanie mediów…
Pobrań: 728
Wyświetleń: 2457

zachowania. Postawa jako konstrukt, człowiek jako odbiorca Postawa jest konstruktem, w którym element...