Role społeczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 168
Wyświetleń: 742
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Role społeczne - strona 1 Role społeczne - strona 2

Fragment notatki:

Role społeczne Przedmiotem zainteresowań socjologów jest osobnik ludzki ujęty w całokształcie swoich ról społecznych poprzez pryzmat wzorów i stereotypów w całej swojej konkretnej osobowości społecznej jaka się w nim ukształtowała. Rola społeczna (Szczepański) - stały wewnętrznie spójny system zachowań, będący reakcjami na zachowania innych ludzi, które przebiegają według mniej lub bardziej wyraźnie ustalonego wzoru, przyjętego w danej grupie, czasem prawnie uregulowanego (sformalizowanego), który oznacza zbiór praw i obowiązków, przywilejów i powinności. Realizacja obowiązków i powinności to pełnienie roli wynikającej z przynleżności (dobrowolnej lub przymusowej) do zbiorowości społecznej. Zakres realizacji każdej roli społecznej uwarunkowany jest przez: * właściwości anatomiczno-psychologiczne jednostki * wzór osobowy (określa zespół cech idealnych, jakie jednostka wykonująca daną rolę powinna okazywać oraz zespół idealnych sposobów zachowania) * sposób zdefiniowania ich przez jej nosiciela i resztę zbiorowości * strukturę i organizację zbiorowości i sankcje pozytywne i negatywne, jakimi dysponuje zbiorowość w stosunku do jednostki * identyfikację jednostki z grupą Istnieją role postulowane i pełnione. Jesteśmy nosicielami wielu ról społecznych. + ew. materiały z regulacji zach. Postawy społeczne → w socjalizacji behawiorystycznej (nauka o zachowaniu) - postawa to struktura ukryta integrująca różne zachowania człowieka (konstrukt. badacza) - Lazarsfeld, Saufer → postawy odnoszą się do trwałych systemów zachowań, motywów tych zachowań, które wyrażają dyspozycję, gotowość jednostki do reagowania w określony sposób na pewne obiekty, którymi mogą być przedmioty materialne i idealne (postawa to pochodna do osobowości) → Mikka - względnie trwały stosunek emocjonalny lub oceniający do przedmiotu, bądź dyspozycja, podatność do występowania takiego stosunku wyrażająca się w kategoriach pozytywnych, negatywnych lub naturalnych. (Postawa to część osobowości człowieka). Postawy wyrażają się werbalnie lub zachowaniowo Postawa składa się z trzech elementów: 1. Poznawczy (nasza wiedza o przedmiocie, przekonania, przypuszczenia wątpliwości) 2. Emocjonalny (uczucia moralne, estetyczne, religijne, które jednostka przejawia w pewnych sytuacjach i zachowaniach. Z ocenami zazębiają się motywy - pragnienia, aspiracje, życzenia) 3. Zachowaniowy (czynności, które podejmujemy w stosunku do pewnego przedmiotu) Parsons: * poznawczy * oceniający * ..................... (to, co jest w postawie em. i zach. popycha nas do działania). Postawa daje się opisać przez: - treść przedmiotową (to czego dotyczy) - zakres (zasięg, liczba przedmiotów postawy) - kierunek (poz., neutr, neg.) - siła - złożoność (obecność wszystkich 3 składników) - zwartość - trwałość (czy ulega zmianie czy nie)

(…)

… gdy postawa jest wyraźniej ukierunkowana. Klasyfikacja: - pozytywne i negatywne - ogólne i specyficzne - publiczne i prywatne - indywidualne i zbiorowe - personalne (odnoszą się do osób → intrapersonalne do siebie samych i interpersonalne), rzeczowe (dotyczą przedmiotów materialnych i innych elementów kultury materialnej) i ideowe (odnoszą się do instytucji, norm społecznych, doktryn filozoficznych, moralnych i naukowych światopoglądów) Szczególny przypadek postaw personalnych to stereotypy STEREOTYPY: Obraz, wizerunek, ale zaślepiony, którego przedmiotem jest jakiś fakt, zjawisko społeczne (głównie kategorie społeczne ludzi). Zbitka pojęciowa, klisza. Pojęcie stereotypu wprowadził Lippman badacz opinii publicznej („Opinia publiczna”). Ludzie postrzegają rzeczywistość społeczną poprzez pryzmat…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz