Konrad Wallenrod

note /search

Rodzaje wierszy - wykład

  • Uniwersytet Łódzki
  • Poetyka i teoria literatury
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1701

polski - piesn Wajdeloty w „Konradzie Wallenrodzie” - amfibrach - ma tok dierezowany - stopa pokrywa...

Pokolenie literackie - informacje

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1435

to: przewaga zainteresowań etycznych nad estetycznymi (ballady, Konrad Wallenrod, Grażyna). Silna jest tęsknota...

Przełom w romantyzmie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia literatury romantyzmu
Pobrań: 672
Wyświetleń: 2590

, - Maria, - Konrad Wallenrod. Przełom to zmiany w literaturze. Doba prześwitu romantycznego o zawiązkach...

Romantyzm - drugie pokolenie

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • Historia literatury XIXw.
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1463

od manifestów etycznych - „Grażyna”, „Konrad Wallenrod”. Silne jest przekonanie o niesprawiedliwości świata...