Kongruencja

Wykład 10 - Ideały

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 14
Wyświetleń: 742

∈ I. Ponieważ b ∈ I to również −b ∈ I, a więc także a + b = a − (−b) ∈ I. Relację ∼ nazywać będziemy kongruencją...

Algebra - Własności ideałów

 • Politechnika Śląska
 • Algebra
Pobrań: 0
Wyświetleń: 581

∈ I. Ponieważ b ∈ I to również −b ∈ I, a więc także a + b = a − (−b) ∈ I. Relację ∼ nazywać będziemy kongruencją...

Dodawanie i mnożenie ideałów

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 917

JeŜeli x' A spełnia równieŜ powyŜszą kongruencję, to x'  x (mod I1 …  In) WNIOSEK (KLASYCZNE TW...

Ideały pierwsze i maksymalne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Eugeniusz Kuźmiński
 • Algebra
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1092

JeŜeli x' A spełnia równieŜ powyŜszą kongruencję, to x'  x (mod I1 …  In) WNIOSEK (KLASYCZNE TW...

Teoria Carla Rogersa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr hab. Henryk Gasiul
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1337

, uruchamia mechanizmy obronne. - kongruencja - zbieżność, ta sama linia rozwoju: świat, organizm, self...

Algebra, grupy - wykład 3

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Algebra
Pobrań: 42
Wyświetleń: 749

z działaniem mno enia. 5. Zm = { [0], [1], …, [m-1]} - zbiór ilorazowy klas kongruencji modulo m z działaniem...