Skrzynka narzędziowa-opracowanie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 525
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Skrzynka narzędziowa-opracowanie - strona 1 Skrzynka narzędziowa-opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

SKRZYNKA NARZĘDZIOWA” Nauka o zarządzaniu zajmuje się sprawnością do kierowania zespołami ludzkimi i ich przedmiotów. Sprawność - skuteczność , ekonomiczność. W ramach nauki o organizacji zarządzania można wydzielić dwie subtechniki: techniki organizacyjne techniki zarządzania. Wg. Zimniewicza - są to dwie strony tego samego medalu.. W „skrzynce narzędziowej” znajdują się instrumenty do rozwiązywania problemów. Źródła: praktyka; działalność naukowa, badawcza, analityczna; firmy konsultingowe, doradcze (pogr anicze nauki i praktyki). Zarządzanie przez: wyniki ( nacisk na wyniki); alternatywy; informowanie (nacisk na poprawną komunikację) motywację; konferencję; konflikt; punkty przełomowe; wyjątki; Kierownik włącza się do kierowania tylko wtedy, gdy pojawiają się punkty zagrożenia ( sygnalizowane przez pracownika, który tym się zajmuje) - np. wzrost kosztów -wtedy zarządzający włącza się do procesu stosując techniki usuwające zagrożenie. Korzyści - odciążenie Kierownika od spraw bieżących - pozostawienie czasu na pracę koncepcyjną, strategiczną. Cele Podzielenie na mniejsze elementy i przydzielenie celów poszczególnym wykonawcom. Przełożeni dyskutują z pracownikami o celach, starają się żeby pracownicy przyjęli te cele jako własne - spowoduje to wzrost zaangażowania się pracownika do powierzonego zadania. delegowanie uprawnień; oznacza przekazanie części zadań w dół struktury organizacyjnej, ale również zgodnie z zasadą kongruencji : uprawnień i odpowiedzialności. Wynikają z tego trojakie efekty: odciążenie przełożonego; zbliżenie decyzji do miejsca akcji (szybsza, elastyczna odpowiedź na działania na rynku); wzrost motywacji - przy podziale władzy do samodzielnego podejmowania decyzji zaspokaja się potrzeby wyższego rzędu pracownika animację; ożywianie pracowników. Kierownik odgrywa rolę trenera, stoi z boku ale stwarza zachęty, daje dużą swobodę decyzyjną, zaś pracownicy odpłacają innowacyjnością. partycypację; dopuszczenie pracowników do udziału w procesie decyzji - również zaspokajanie potrzeb pracowników - nie przekłada się w sposób bezpośredni na wzrost wyników, wymaga dużej dojrzałości obu ze stron. i jeszcze wiele innych. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz