Kongregacja - strona 10

Integryzm - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Doktryny polityczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 714

m.in. prefektowi Kongregacji Nauki Wiary, kard. Josephowi R a t z i n g e r o w i (ur. 1927) oraz Opus...

Chrzest - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

). Synody IV wieku potwierdzały tę praktykę w swoich uchwałach (por. Kongregacja Nauki Wiary, Instrukcja...

Obrządek - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

także dekret Kongregacji Rozkrzewiania Wiary Ad graves, zwany również Konkordią, a dotyczący relacji...

Teologia moralna fundamentalna

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Leonard Żochowski
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1267

na temat nowotestamentalnych norm moralnych przedstawiła Kongregacja Nauki i Wiary w dwóch dokumentach...

Zagadnienia z teologii moralnej fundamentalnej

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3696

i precyzyjnie sformułowaną doktrynę na temat nowotestamentalnych norm moralnych przedstawiła Kongregacja Nauki...

Teologia moralna fundamentalna - skrypt

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr Krzysztof Kietliński
 • Teologia moralna fundamentalna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2688

i precyzyjnie sformułowaną doktrynę na temat nowotestamentalnych norm moralnych przedstawiła Kongregacja Nauki...