Konflikt interpersonalny - strona 59

Umiejętność przeprowadzania negocjacji

 • Politechnika Gdańska
 • Psychologia zarządzania ludźmi Kształtowanie relacji pracowniczych
Pobrań: 49
Wyświetleń: 798

się do rozstrzygania konfliktów i osiągnięcia obustronnie zadowalających wyników. W życiu codziennym występują...

Alkoholizm-omówienie problemu

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1071

w wychowaniu) konflikty w rodzinie (rozpad rodziny, obcość, wrogość) słaba więź dziecka z rodzicami i rodziną...

Cztery filary edukacji

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ewa Kula
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 4081

najwaŜniejsza staje się umiejętność porozumiewania się, pracy z innymi, regulowania konfliktów...

Przedmiot i zadania psychologii

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 917

, interpersonalne). 13. Rola i rodzaje mechanizmów obronnych osobowości. Radzenie sobie z konfliktami racjonalnie...

Socjologia - wykłady

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Socjologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 9576

, przemieszczanie się społeczeństwa, urbanizacja, industrializacja, patologie, strajki, konflikty zbrojne, itp...