Konflikt interpersonalny - strona 60

NASTAWIENIE DO PRACY W ZESPOLE

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Tomasz Kafel
 • Inwentyka
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1120

i szczegóły, myślenie analityczne, dokładność, dyplomacja i pośrednie podejście do konfliktów. Mot : Jasno...

Podstawy negocjacji - opracowanie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1456

są skomplikowanym procesem komunikacji interpersonalnej  negocjacje związane są z konfliktem interesów...

Psychologia komplet wykładów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Sylwia Przytuła
 • Psychologia w zarządzaniu
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3206

z pojęciami inteligencji intra i interpersonalnej. Jest ona definiowana przez 4 główne składniki: 1...

Grupy społeczne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Monika Dziurnikowska-Stefańska
 • Socjologia
Pobrań: 322
Wyświetleń: 2205

stosunki interpersonalne i układ pozycji w grupach. STRUKTURA PRZYWÓDZTWA: (style): Autorytarny - przywódca...

Organizacja świadcząca usługi medyczne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Monika Dobska
 • Marketing w usługach
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1253

, który na pierwszym miejscu stawia relacje interpersonalne, uzmysławiając tym samym konieczność układu partnerskiego...

Wykład 7 z podstaw marketingu

 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 189
Wyświetleń: 833

za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych sprzedawców z nabywania produktów. Public relations...

Przewodnictwo cenowe

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • dr hab. Joanna Szwacka-Mokrzycka
 • Podstawy Marketingu
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1302

za pomocą bezpośrednich kontaktów interpersonalnych sprzedawców z nabywania produktów. Public relations...

Aspekty turystyki - ujęcie społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Katarzyna Kulczyńska
 • Zagospodarowanie turystyczne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1057

interpersonalne - turystyka rodzinna, klubowa. Motywy kulturalne - turystyka oświatowa, kształcąca. Motywy...