Konfiskata - strona 19

Socjalizm i komunizm w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1127

Cerkwi za Granicą. Dekrety o cenzurze kazań a konfiskacie kosztowności kościelnych dały podstawę...

Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 70
Wyświetleń: 973

zapisom na rzecz Kościoła, dlatego też konstytucja sejmowa z 1719 r. domagała się nawet konfiskaty...

Historia państwa i prawa - wykład 10

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 518

system kar pozbawienia wolności, spory wokół kary konfiskaty (bo dotyka też niewinnych) zmiany w technice...

Sztuka wczesnochrześcijańska

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Monika Jakubek-Raczkowska
 • Historia sztuki
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1687

do spełnienia aktów prawnych. Edykt z 303 nakazał zniszczenie świątyń chrześcijańskich, konfiskatę i spalenie...

Zdarzenia po dniu bilansowym

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Sylwia Silska-Gembka
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 854

, klasyfikacja aktywów przeznaczonych do sprzedaży zgodnie z MSSF 5, znaczącej sprzedaży aktywów albo konfiskata...