Kompost - strona 6

Ćwiczenia - litosfera

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Paweł Szyszkowski
 • Biologia i ekologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050

i pestycydów - zalesianie - rolnictwo biodynamiczne: płytka orka, wykorzystanie kompostu. Odzysk odpadów...

Uciążliwość osadów-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 14
Wyświetleń: 637

i zagospodarowania terenu - jest nie większa niż 300, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu...

Składowisko-wykład

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Prof Czamara
 • Gospodarka odpadami
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574

, H2O, kompost). Odpady komunalne deponowane na składowisku zawsze muszą być ubite (skomprymowane...

Kolokwium zaliczeniowe, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Dr hab Alicja Szwed
 • Mikrobiologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 763

się w 1g gleby(kompostu) lub w 1 cm3 wody?  -za pomocą metody wysiewu rozcieńczeń która polega na pobraniu...

Egzamin gr 1, sem III

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • prof. dr hab. Barbara Sawicka
 • Towaroznawstwo surowców i produktów roślinnych
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1722

i geograficzne 12. Typy podłoża grzybów- na słomie, drewnie, kompoście 13. Znak handlowy jest- marką, znakiem...

Odpady organiczne - wykład

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Ewa Kurek
 • Metody biotechnologiczne w ochronie środowiska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 798

subst. org. w surowcach wynosi ponad 50% (suchej masy) to dojrzały kompost będzie zawierał ponad 30...

GOSPODARKA ODPADAMI

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Robert Jaworski
 • Gospodarka komunalna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 945

z dodatkiem osadów ściekowych poddają się procesowi przemian ( kompost pod uprawę) Pojawił się problem...