Ćwiczenia - litosfera

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1050
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ćwiczenia - litosfera - strona 1 Ćwiczenia - litosfera - strona 2

Fragment notatki:

Litosfera:
Litosfera to zewnętrzna warstwa kuli ziemskiej, tworzą ją skały metamorficzne, krystaliczne i osadowe. Skały osadowe są efektem przebiegających jednocześnie zjawisk erozji i sedymentacji. Mechanizmy degradacji gleb:
-erozja wodna: zmywanie cząstek gleby z terenów wyżej położonych na tereny niżej położone,
- erozja eoliczna (wietrzna): wywiewanie i transport cząstek gleby na inne obszary
- przekształcenia geotechniczne: niszczące działania wewnątrz litosfery,
- przekształcenia hydrologiczne: zmiany prowadzące do suszy lub przewodnienia
- przekształcenia chemiczne: zmiana własności chemicznych, głównie przez człowieka
Erozja wodna:
Może występować jako spłukiwanie luźnej warstwy gleby deszczem, podmywanie brzegów rzeki, kształtowanie się dna rzeki strumieniem wody, niszczenie dna rzeki poprzez niesiony rzeką materiał skalny i niszczenie brzegów mórz przez fale. Erozji sprzyja nachylenie terenu i mała retencyjność (powstrzymywanie) gleby. Erozji wodnej można zapobiec stosując tarasy, uprawiać przemiennie zboża i rośliny okopowe albo przez zalesianie terenów podatnych.
Erozja wietrzna (eoliczna):
Sprzyjają jej płaski teren bez roślinności średniej i niskiej, uprawy jednego rodzaju, susze. Zapobiec można poprzez zamianę pól na pastwiska (tereny trawiaste nie ulegają niszczeniu), uprawy pasmowe, rezygnacja z orki i zalesianie.
Przekształcenia geotechniczne gleby:
- występujące w postaci deformacji (rowy, zapadliska, szczeliny, progi)
- bezglebowe (kopalnie odkrywkowe, infrastruktura transportowa, budownictwo, składowanie odpadów)
Przekształcenia hydrologiczne:
- przesuszenie: obniżenie lustra wód głębinowych (kopalnie odkrywkowe wymagają odwodnienia całego obszaru, ujęcia i pobór wód głębinowych, niewłaściwe melioracje i regulacja rzek)
- zawodnienie: podniesienie poziomu wody gruntowej lub całkowite zatopienie gleby
Przekształcenia chemiczne:
- nawadnianie terenów wodą odsoloną (zasolenie gleb bo woda nie jest całkowicie odsolona)
- nieumiejętne nawożenie (zakwaszenie gleb nawozami azotowymi)
- stosowanie pestycydów, które się kumulują
- kwaśne deszcze, opady pyłów, infiltracja ze składowisk odpadów
Ochrona gleb:
- ograniczanie emisji przemysłowych zanieczyszczeń (zabezpieczanie składowisk, biologiczne oczyszczalnie ścieków, ograniczanie emisji spalin)
- umiejętne stosowanie nawozów i pestycydów
- zalesianie


(…)

….
Odzysk odpadów:
Odpady można wykorzystać jako paliwa (biopaliwa), wykorzystanie do nawożenia gleby zamiast nawozów azotowych, kompostowanie odpadów biologicznych i ich wykorzystanie do wyżej wymienionych celów. Odpady nie nadające się do powyższych celów, można inaczej zastosować, np. prowadzić recykling metali, powtórnie rafinować olej.
Utylizacja odpadów:
- składowiska odpadów obojętnych…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz