Egzamin z ekologii, sem V - ekologiczne gospodarowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Egzamin z ekologii, sem V -  ekologiczne gospodarowanie - strona 1 Egzamin z ekologii, sem V -  ekologiczne gospodarowanie - strona 2

Fragment notatki:

Grupa 8
71. Celem ekologicznego gospodarowania jest:
a) produkcja żywności i ochrona środowiska, b) produkcja żywności wysokiej wartości w nieskażonym środowisku,
c) maksymalizacja produkcji żywności,
d) produkcja rolna podporządkowana ochronie środowiska,
72. W gospodarstwie ekologicznym do nawożeni używa się:
a) wyłącznie kompostów,
b) nawozów organicznych,
c) nawozów organicznych i niektórych mineralnych,
d) nawozów organicznych i mineralnych,
73. W gospodarstwie ekologicznym jest prowadzona:
a) jednocześnie produkcja roślinna i zwierzęca,
b) produkcja zwierzęca i roślinna z wyjątkiem gospodarstw specjalistycznych,
c) tylko produkcja roślinna,
d) tylko produkcja zwierzęca,
74. Ekologiczna uprawa roli ma:
a) zapewnić ciągłą aktywność mikroorganizmów glebowych,
b) nie różnić się od zasad klasycznej agrotechniki,
c) stale podnosić żyzność gleby,
d) eliminować orki, 75. Długość rotacji płodozmianu ekologicznego wynosi:
a) od 2 do 4 lat,
b) od 4 do 7 lat,
c) od 7 do 12 lat,
d) od 15 do 18 lat,
76. Pasze w gospodarstwie ekologicznym powinny pochodzić:
a) wyłącznie z własnej produkcji,
b) w większości z własnej produkcji,
c) w większości z własnej produkcji z możliwością dokupienia z innych gospodarstw ekologicznych,
d) z produkcji własnej i zakupu pasz przemysłowych,
77. Najlepszy obraz funkcjonowania biocenozy daje przewaga:
a) liczby,
b) biomas,
c) energii,
d) geometryczna,
78. Organizmy stenotopowe - stenobionty są zazwyczaj:
a) organizmami pionierskimi w zasiedlaniu terenów, które uprzednio nie były siedliskiem życia,
b) organizmami kończącymi szeregi sukcesyjne, czyli mającymi największy udział w formacjach klimaksowych,
c) organizmami o wąskim zakresie tolerancji na więcej niż jeden czynnik fizyczny,
d) organizmami o szerokim zakresie tolerancji na więcej niż jeden czynnik fizyczny,
79. Biocenozę tworzy:
a) wielogatunkowy zespół organizmów wzajemnie powiązanych i żyjących w określonym środowisku,
b) zbiór osobników tego samego gatunku,
c) obie powyższe odpowiedzi są prawidłowe,
d) żadna z odpowiedzi nie jest prawidłowa,
80. Ile procent pobranej z pokarmu energii roślinożerca lub drapieżca wykorzystuje do budowy własnego ciała:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz