Ekologia - egzamin, sem V - Rolnictwo ekologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 819
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ekologia - egzamin, sem V - Rolnictwo ekologiczne - strona 1 Ekologia - egzamin, sem V - Rolnictwo ekologiczne - strona 2

Fragment notatki:

Grupa 7
61. Masowe występowanie ostrożnia polnego i powoju polnego na polach piaszczystych wskazuje na:
a) kwaśny odczyn gleby,
b) dużą wilgotność,
c) małą wilgotność,
d) warstwę gliniastą zasobną w CaCO3
62. Na zmniejszanie się zawartości węglanu wapnia w glebie wskazuje obecność:
a)fiołka polnego i gorczycy polnej,
b) rumianu polnego i rzodkwi świrzepy,
c) kurzyśladu polnego i mlecza polnego,
d) miotły zbożowej i czerwca rocznego,
63. Gatunkami wytrzymałymi na zimno są:
a) starzec zwyczajny i przytulia czepna,
b) gwiazdnica pospolita i żółtnica owłosiona,
c) szczawik żółty i komosa biała, d) skrzyp polny i lulek czarny,
64. Rolnictwo integrowane na Zachodzie ma na celu:
a) zwiększenie ilości i jakości plonów,
b) zmniejszenie ilości i jakości plonów,
c) zwiększenie zużycia energii,
d) zmniejszenie ilości i poprawę jakości plonów,
65. Dawki azotu w rolnictwie zintegrowanym powinny być:
a) zmniejszone i podzielone,
b) zwiększone i podzielone,
c) ustalone na podstawie wyglądu roślin,
d) takie same jak w rolnictwie konwencjonalnym,
66. Gospodarczy próg szkodliwości w ochronie roślin oznacza nakłady:
a) równe kosztom akcji ochronnej, b) mniejsze,
c) większe,
d) zależne od plonu głównego,
67.Strategia rozwoju rolnictwa integrowanego w Polsce powinna zapewnić:
a) wprowadzenie do ochrony upraw systemów alternatywnych, b) wzrost nasilenia agrofagów,
c) zmniejszenia plonów,
d)spadek produkcji żywności,
68. Bilans P, K i Mg w glebie ustala się na podstawie:
a) ich zawartości w glebie,
b) bilansu w zminowaniu, c) zasobności gleby,
69. Początki rolnictwa ekologicznego datowane są na:
a) starożytność,
b) okres średniowiecza,
c) XIX wiek
d) XX wiek,
70. Rolnictwo ekologiczne to system bez nawozów:
a) sztucznych i syntetycznych pestycydów,
b) organicznych i syntetycznych pestycydów,
c) organicznych i biologicznych pestycydów,
d) mineralnych i biologicznych pestycydów,


(…)

…) miotły zbożowej i czerwca rocznego,
63. Gatunkami wytrzymałymi na zimno są:
a) starzec zwyczajny i przytulia czepna,
b) gwiazdnica pospolita i żółtnica owłosiona,
c) szczawik żółty i komosa biała, d) skrzyp polny i lulek czarny,
64. Rolnictwo integrowane na Zachodzie ma na celu:
a) zwiększenie ilości i jakości plonów,
b) zmniejszenie ilości i jakości plonów,
c) zwiększenie zużycia energii,
d…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz