Kolokwium zaliczeniowe, sem III

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 882
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium zaliczeniowe, sem III - strona 1

Fragment notatki:

Grupa 2
1. Metody hodowli drobnoustrojów  -metoda rozsiewu- odrobinę materiału mikrobiologicznego rozprowadza się ezą po powierzchni płytki.  -metoda płytek lanych- rozcieńczony materiał badany miesza się z rozpuszczoną pożywka agarową na płytkach  -metoda wysiewu powierzchniowego(płytek tartych)- niewielką ilość rozcieńczonego materiału pipetą nanosi się na zestaloną pożywkę w płytce i rozprowadza szklaną głaszczką po całej powierzchni pożywki.  -metoda miana- oznaczenie liczebności mikroorganizmów z zastosowaniem pożywki płynnej w której obserwuje się wzrost drobnoustrojów na podstawie zmętnienia pożywki.  2. Co to jest kolonia bakterii ?  - kolonia nazywamy widoczne gołym okiem skupiska komórek jednego gatunku drobnoustrojów powstałe w wyniku podziału jednej komórki na podłożu stałym.  3. W jaki sposób można obliczyć ile mikroorganizmów znajduje się w 1g gleby(kompostu) lub w 1 cm3 wody?  -za pomocą metody wysiewu rozcieńczeń która polega na pobraniu próbki reprezentatywnej gleby tzn. takiej która będzie ja najlepiej charakteryzowała pod względem mikrobiologicznym. Z badanego obszaru pobiera się szereg(10-20) małych próbek z warstwy powierzchniowej(5-20 cm) gleby i łączy się je w jedną 1-2 kg próbkę. Glebę pobiera się do zamykanych słoików, impregnowanych worków lub worków plastykowych. Glebę dokładnie się przesiewa przez sita o 2mm oczkach. Z tak uśrednionej próbki do wysiewu pobiera soe 10 g gleby, którą miesza się z 90 ml jałowej wody, płynu fizjologicznego lub akaroidu. Z pierwszego rozcieńczenia sterylnymi pipetami wykonuje się dalsze rozcieńczenia dziesiętne w zależności od spodziewanej liczby drobn. Wybrane ostatnie rozcieńczenia gleby SA materiałem do wysiewu. Po jednym mililitrze każdego z rozcieńczeń wysiewa się do 3-5 jałowych płytek Petriego. Do płytek wlewa się następnie upłynnioną i ostudzoną do 40-47s C pożywkę agarową i dokładnie miesza z zawiesina drobn. glebowych. Bakterie wysiewa się na ubogą pożywkę naturalną o pH około 7, a dla grzybów bogatszą o pH 5,5 zawierającą antybiotyki ograniczające wzrost bakterii oraz róż bengalski ograniczający wzrost grzybów szybko rosnących. Po wymaganym okresie hodowli liczy się kolonie drobn. na wszystkich płytkach z tym samym rozcieńczeniem gleby i podaje się średnią liczbę kolonii. Wyniki przelicza się na 1 g suchej masy. Najmniejszy błąd w obliczeniach popełnia się wtedy, gdy glebe rozcieńczymy tak, że na płytce rośnie 30-150 kolonii bakterii i 20-50 koloni grzybów.  4. Jakie drobn. występują najczęściej w powietrzu ?  - w powietrzu zanieczyszczonym pyłami pochodzenia roślinnego przeważają przede wszystkim pałeczki G-, laseczki, promieniowce i pleśnie. W czasie prac żniwnych tak zwane „grzyby polowe” z rodzaju Cladosporium i Alternaria także Erwinia herbicola. W powietrzu licznie występują gronkowce i maczugowce.  ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz