Komisje sejmowe - strona 14

Tryb pracy parlamentu- Wykład

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Iwona Wróblewska
 • Metodologia badań politologicznych
Pobrań: 301
Wyświetleń: 5201

) i równocześnie komisji sejmowej Prawo inicjatywy ustawodawczej może być przypisane drugiej izbie parlamentu...

Pytania i odpowiedzi na kolokwium końcowe

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Joanna Błeszyńska-Wysocka
 • Podstawy Prawa
Pobrań: 329
Wyświetleń: 728

, do którego posiadają podmioty takie jak: - posłowie, a konkretnie komisja sejmowa lub grupa 15 posłów, - Senat (uchwała...

Funkcje zbiorowego prawa pracy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Leszek Piątkowski
 • Zbiorowe stosunki pracy
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1442

jest przedmiotem prac komisji sejmowych; Poszczególne ustawy odnoszące się do komisji i jej zadań: ustawa...

Tworzenie prawa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Biskup
 • Wstęp do prawoznawstwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 756

pod obrady parlamentu projektu ustawy. Przysługuje: 15 posłów i komisji sejmowej Senatu Rady ministrów 100...

Kontrolne podmioty polityki społecznej

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Rafał Miernik
 • Polityka społeczna
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1022

udział w pracach komisji sejmowych, współpracę międzynarodową. Jednostki organizacyjne wykonujące zadania...

Sposób kreowania Rady Ministrów

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Witkowski
 • Konstytucyjny system organów państwa
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2023

. Wnioski - forma pisemna z podpisami 69 posłów i uchwalenie po opinii właściwych komisji sejmowych. Tryb...

Konstytucja 3 maja i dalsze ustawodastwo

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Ryszard Łaszewski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 175
Wyświetleń: 819

, wchodzili w skład komisji sejmowych, mieli prawo głosu II w sprawach miejskich i handlu i przemysłu), mieli...