Komórka somatyczna - strona 5

Gametogeneza-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biologia rozwoju zwierząt
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1435

. somatyczne i PKP otoczone są błoną łącznotkankową, promieniście ułożone komórki somatyczne kom. podoporowe...

In Vitro a bezpłodność

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • Biologia rozrodu
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

i jąder • Transfer jąder do oocytów Reprodukcja bez gamet • Użycie jąder z komórek somatycznych...

Genetyka - prawa Mendla

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Genetyka
Pobrań: 189
Wyświetleń: 2121

, a więc także genów, w komórkach somatycznych 6 x 1013komórek ciała u człowieka istnieje crossing-over mitotyczny...

Wykład 3 - ewolucjonizm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • prof. dr hab. Lech Borowiec
 • Ewolucjonizm
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1540

ten sam organizm. Widać to na przykładzie klonowania (w jądrach komórek somatycznych): klonowanie u bezkręgowców...

Klonowanie- kontrowersje

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 882

najwiêcej kontrowersji brzmi: czy mo¿na sklonowaæ cz³owieka z komórki somatycznej? 182 Tomasz Twardowski...

Biomedyka - Mejoza - Mitoza

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Biomedyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 3129

zachodzi w komórkach somatycznych zwierząt oraz w komórkach somatycznych i generatywnych roślin. Interfaza...

Komórka zwierzęca

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Biochemia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1379

ilość DNA jaką należy zmieścić w jądrze. Trzeba sobie zdać sprawę, że całkowita długość DNA w komórce...

Stanowisko negocjacyjne

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr hab. Marta Małolepsza
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

drobnoustrojów i komórek somatycznych, z jednoczesnym dopuszczeniem wytworzonych w tym czasie produktów...