Gametogeneza-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1624
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gametogeneza-opracowanie - strona 1 Gametogeneza-opracowanie - strona 2 Gametogeneza-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

W 2 GAMETOGENEZA
wbudowana mejoza redukcja liczby chromosomów do poziomu 1 ngdyby nie było to ploidia by rosła wprowadzenie zmienności genetycznej (crossing over i rozchodzenie się chromosomów)
Prekursorami komórek rozrodczych są PKP - pierwotne komórki płciowe
wyróżnicowują się poza zawiązkami gonad i migrują do zawiązków gonad
wyróżnicowują się wcześniej
wtórna jama ciała ciamna warstwa rejon nabłonka celomatycznego podzielona jest to listwa płciowa (zawiązek gonady) jasne komórki to PKP i wędrowały do zawiązków i zasiedliły je.
Nie znamy jeszcze wtedy płci zarodka
Po zasiedleniu gonady różnicowanie zgodnie z płcią
Jądro lub jajnik z części somatycznej (z listwy płciowej) i z PKP dających początek gametom.PKP w trakcie wędrówki nazywamy GONIAMI po zróżnicowaniu spermatogonia lub ogonia
Gametogeneza - proces gdzie spermatogonia w plemniki a oogonia z kom. jajowe.
Schemat spermato - i oo- genezy:
wspólne wbudowana jest mejoza ale przebieg i ulokowanie różnicowanie komórek jest inne
spermatogenezaze spermatogoniów plemniki po osiągnięciu dojrzałości przez samca, jest to proces ciągły, populacja spermatogoniów się odnawia pewna pula przechodzi podział mejotyczny ( I i II) 4 spermatydy 4 plemniki mejoza jest nieprzerwana, 4 komórki haploidalne i przeksztąłcają się w plamniki spermatydy powstają ze spermatocytu pierwszorzędowego
oogeneza oogonium przechodzi I podział mejotyczny i zostaje zablokowane w Profazie I (diploten) zachodzi różnicowanie komórka rożnie, gromadzi substancje i cząsteczki umożliwiające zapłodnienie i podtrzymanie rozwoju zarodka gdy oocyt zakończy wzrost to jest dojrzewanie mejotyczne, zwolnienie bloku mejotycznego, przechodzi I i II podział mejotyczny niesymetryczna cytokineza by nie tracić tego co zgromadzone, wrzeciono idzie pod korteks i wywalone ciałko kierunkowe
zapłodnienie różnie nakłada się z dojrzewaniem mejotycznycm u kręgowóców blok w metafaize II i oocyt czeka w tej fazie na plemnik
bloki w mejozie : profaza I wzrost metafaza II oocyt owulowany by mógł być zapłodniony i dokończył mejozę.
1- szo rzędowy oocyt/ spermatocyt 2N , 4C (przed wejściem runda replikacji, chromosomy dwuchromatydowe) gdy wyrzucone pierwsze ciałko kierunkowe jest podział redukcyjny (mejoza I) 1N/ 2C (chromosomy 2-chromatydowe ale pojedynczy zestaw) mejoza II drugie ciałko kierunowe 1N/1C
Spermatogeneza
w jądrach (u człowieka stanowią one 0.08% masy ciała) różne w zależności od strategii rozrodczej ( u goryli 1 samiec, kilka samic, nie ma konkurencji dlatego 0,02% masy ciała to jądra; u szympansów 0,26%, plemniki szybsze, muszą konkurować)


(…)

… komórki takiego samego typu>> są komórkami macierzystymi i populacja może się odnawiać.
Gdy spermatogonium A4 zaczyna się dzielić daje 2 spermatogonia pośrednie ... spermatogonia B, replikacja i wchodzą w mejozę spermatydy I mejoza i spermatocyty II-rzędowedzielą się na spermatydy a te są 1N i różnicują się
Przejście spermatogoniaspermatocyty regulowane przez substancje wzrostowe komórki Sertoliego…
… dla dyneiny
Główka jądro, pęcherzyk akrosomowy
Aksonema witki ma dużo tubuliny
W jądrze euchromatyna i heterochromatyna
jądro zaczyna się kurczyć, cytoplazma jest gęsta przebudowa chromatyny, u niektórych zwierząt wymiana histonów ( u ssaków i ptaków prawie wszystkie histony z chromatyny są usunięteznika charakterystyczna struktura) histony zastąpione przez protaminy (białka zasadowe) neutralizują ładunek…
… witellogenezy- odkładane jest żółtko co roku kolejna faza oocytówstale nowe oocyty I-rzędowe(oocyty uwalnianie i kolejna pula oogoniów wchodzi w podział)
SSAKI po urodzeniu ostatni moment w życiu są oogonia oogonia proliferowały, nagle przestają się dzielić i wchodzą w profazę I (wszystkie), od tej pory nie ma komórek macierzystych - PKP zdolnych do podziałów do 7 miesięca ciąży w jajnikach płodu, gwałtownie…
… rozrodczej ( u goryli 1 samiec, kilka samic, nie ma konkurencji dlatego 0,02% masy ciała to jądra; u szympansów 0,26%, plemniki szybsze, muszą konkurować)
najwieksze plemniki są u oposa miodnego 8 x większe od plemnika człowieka
u gryzoni plemniki zakrzywione
nie ma korelacji między wielkością zwierzęcia a wielkością plemników (najmniejsze u hipopotama;) u nicieni plemniki mają kształt amebowaty…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz