Kolektywizacja - strona 2

Najważniejsze daty-opracowanie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Andrzej Pieczewski
 • Historia Gospodarcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2170

-55r. – Industrializacja i kolektywizacja 1956r. – kontrrewolucja na Węgrzech 1968r. – wiosna praska...

Rolnictwo przemysłowe - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Natalia Ratajczyk
 • Międzynarodowa ochrona środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

stopień specjalizacji Estonia, Łotwa i Litwa kolektywizacja rolnictwa kryzys, przenoszenie się ludzi...

Ewolucja wewnętrzna PRL-u

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Arkadiusz Czwołek
 • Historia polityczna Polski XX wieku
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1274

, przyspieszenie kolektywizacji wsi, stworzenie gospodarki intensywnej. REALIZACJA PLANU: pomyślne rezultaty...

Chińska Republika Ludowa-Ćwiczenia

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Sławomir Hańczewski
 • Historia konfliktów społecznych XIX i XXw
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1120

chińskiego stanowili rolnicy. Wzięto się także za walkę z wrogiem wewnętrznym. Mao nie zaczął kolektywizacji...

Prasa powojenna w Polsce- Trybuna Ludu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 784

-letni, kolektywizacja wsi),  inicjowanie kampanii skierowanych przeciwko wrogom ludu czyli Kościołowi...

Kategorie pojęciowe na egzamin

 • prof. dr hab. Teresa Hejnicka-Bezwińska
 • Wprowadzenie do pedagogiki
Pobrań: 427
Wyświetleń: 2268

, wychowania 18. Kształcenie: nauczanie , uczenie się 19. Procesy uspołecznienia: kolektywizacja, polityzacja...

Sowietyzacja, blok wschodni

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia społeczna Europy
Pobrań: 140
Wyświetleń: 3066

się urbanizacji i wpływu miejskiego stylu życia -kolektywizacja wsi Skutki: szybki przyrost pracowników najemnych...