Eksport rewolucji a kształtowanie się systemu komunistycznego w Europie Środkowej w II połowie lat 40. XX wieku

Nasza ocena:

5
Pobrań: 14
Wyświetleń: 973
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Eksport rewolucji a kształtowanie się systemu komunistycznego w Europie Środkowej w II połowie lat 40. XX wieku - strona 1

Fragment notatki:

Eksport rewolucji a kształtowanie się systemu komunistycznego w Europie Środkowej w II połowie lat 40. XX wieku
Temat nr 32
Czechosłowacja
po powrocie z emigracji prezydent Edward Benesz powołał w 1945 koalicyjny Rząd Frontu Narodowego Czechów i Słowaków, który przeprowadził reformę rolną, znacjonalizował przemysł i wprowadził system demokracji parlamentarnej
w wyborach 1946 Komunistyczna Partia Czechosłowacji uzyskała 38% głosów i utworzyła rząd z Klementem Gottwaldem na czele - Benesz widząc, że Gottwald zmierza do podporządkowania kraju Stalinowi zrezygnował z urzędu i wyjechał z kraju
władzę przejęli komuniści, a uchwalona przez nich konstytucja określała ustrój demokracji ludowej
Węgry
ponieważ w czasie wojny Węgrzy stali po stronie faszystów Stalin miał wolną rękę na tym terenie
w wyborach 1945 zwyciężyła Partia Drobnych Rolników, jednak rząd utworzyli komuniści z Laslo Rajkiem na czele
rozpoczęły się aresztowania opozycji i fałszerstwa wyborcze (1947 i 1949), w wyniku których na Węgrzech ugruntowała się władza komunistów
Rumunia
po wkroczeniu Armii Czerwonej aresztowano i skazano generała Antonescu, a króla Michała I zmuszono do powołania komunistycznego rządu z Gheorghiu-Dejem i Aną Pauker w składzie
sfałszowano wybory i rozpoczęto prześladowania opozycji
w 1947 roku król Michał I abdykował i wyjechał z kraju, w którym władzę przejęli już komuniści
Albania
w Albanii zaraz po wojnie zniesiono monarchię a kraj szybko znalazł się pod kontrolą Komunistycznej Partii Albanii, na czele której stał Enver Hodża
Bułgaria
po wkroczeniu Armii Czerwonej władzę przejęła Bułgarska Partia Komunistyczna z Georgi Dymitrowem na czele
sfałszowano wybory do parlamentu, rozpoczęły się czystki
w 1946 roku sfałszowano referendum, w wyniku którego pozbawiono korony cara Symeona II
w 1947 roku wprowadzono ustrój demokracji ludowej
po śmierci Dymitrowa w 1949 roku władzę w Bułgarii przejął Czerwenko
Jugosławia
w myśl postanowień jałtańskich powołano w III 1945 roku rząd koalicyjny składający się z komunistów i rządu emigracyjnego oraz rozpisano nowe wybory
w XI 1945 roku odbyły się sfałszowane wybory parlamentarne, w których 90% głosów otrzymał komunistyczny Front Narodowy
w I 1946 roku uchwalono komunistyczną konstytucję i ogłoszono Jugosławię Federacyjną Ludową Republiką
rozpoczął się terror i likwidacja opozycji
początek konfliktu Belgradu z Moskwą - Tito chciał stworzyć federację bałkańską z udziałem Jugosławii i Bułgarii


(…)

… Jugosławii i Bułgarii
w 1948 roku Kominform oskarżył Titę o „błędy i odstępstwa” - kraj otworzył się na zachód, zaniechano kolektywizacji, uchwalono nową konstytucję tworzącą w Jugosławii komunizm samorządowy
państwa „demokracji ludowej” zerwały stosunki z Jugosławią, a ta przestała wspierać komunistycznych partyzantów generała Marcosa

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz