Wykład - odejście Gomułki od idei października

Nasza ocena:

3
Pobrań: 7
Wyświetleń: 616
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - odejście Gomułki od idei października - strona 1 Wykład - odejście Gomułki od idei października - strona 2 Wykład - odejście Gomułki od idei października - strona 3

Fragment notatki:

ODEJŚCIE GOMUŁKI OD IDEII PAŹDZIERNIKA W LATACH 1957-1970
W PZPR nurt reformistyczny Gomułki zaczął powoli ustępować dawnej linii politycznej partii. W styczniu 1957 roku odbyły się wybory do sejmu, do których namawiał także Wyszyński. Wybory nie przyniosły większych zmian we władzach. Premierem ponownie został Cyrankiewicz, a przewodniczącym Rady Państwa Zawadzki. Gomułka, nie mając zbyt mocnej pozycji, musiał zbliżać się do reformatorów i konserwy partyjnej. To spowodowało powrót rządów dyktatorskich. W październiku 1957 roku zamknięto „rewizjonistyczny” tygodnik młodych lewicowych inteligentów „Po prostu”. Z partii zaczęli występować intelektualiści i twórcy kultury. W końcu 1957 roku rozpoczęła się w partii czystka - usunięto 300 tys. członków. Zwiększyła się cenzura, coraz mniej wyjeżdżano na zachód, zaczęto rozbudowywać szeregi tajnej policji i organów przymusu. Stosunki państwa z kościołem w 1958 roku uległy ochłodzeniu: sejm ogłosił przygotowania do państwowych obchodów 1000-lecia Państwa Polskiego (1000 szkół na 1000-lecie to pomysł Gomułki); rozpoczęły się na nowo ataki na kościół i księży, np. usuwanie krzyży z sal lekcyjnych, ograniczenie budownictwa sakralnego, obciążenie duchownych i instytucji kościelnych wysokimi podatkami, zabiegi prowadzące do odnowienia ruchu księży-patriotów. Wyraźnym odejściem od haseł polskiego października były obrady III Zjazdu PZPR (marzec 1959 rok), gdzie Gomułka zerwał ostatecznie z możliwością kroczenia Polski własną drogą do socjalizmu, zapowiedział przywrócenie akcji kolektywizacji rolnictwa. Lata 1959-1964 to ugruntowanie pozycji Gomułki i jego ekipy: eliminowanie zwolenników liberalizmu; wprowadzenie na najwyższe szczeble władzy w administracji i wojsku przedstawicieli konserwatywnych środowisk - wojsko i policja zostały w praktyce podporządkowane oficerom wyszkolonym w ZSRR i wiernie wykonującym polecenia Kremla; usuwanie, w ramach szeroko prowadzonych czystek, ludzi niepewnych ideologicznie. Narastała nagonka na Żydów, którą prowadziła głównie grupa związana z Moczarem. Przełom lat 50-tych i 60-tych to wzmożona nagonka na kościół i duchownych. Władze rozpoczęły przejmowanie majątków instytucji kościelnych, niechętnie wydawały pozwolenia na budowę kościołów (1960 rok - rozruchy w Nowej Hucie po odmowie wydania pozwolenia na budowę kościoła). Lekcje religii zostały usunięte ze szkół.
W 1961 roku odbyły się kolejne wybory do sejmu. We władzach państwowych nie nastąpiły żadne poważniejsze zmiany. Z życia politycznego odsuwani byli zwolennicy reform; społeczeństwo nie próbowało większych akcji samoobrony, bo było zastraszane przez terror UB. W lutym 1962 roku zlikwidowano Klub Krzywego Koła (forum wolnej dyskusji w środowiskach partyjnych reformatorów i młodych działaczy partyjnych).

(…)

… Polskiego. Oficjalne obchody były organizowane w tym samym czasie i miejscu, co kościelne - ludzie wybierali jednak uroczystości religijne. Dla Gomułki był to pretekst, żeby zaostrzyć walkę z kościołem.
Partia podjęła kolejną falę walki z przeciwnikami politycznymi. Leszek Kołakowski, który w 1966 roku krytycznie ocenił 10-lecie od października 1956 roku, został usunięty z partii, co wywołało oburzenie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz