Sowietyzacja, blok wschodni

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 3276
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Sowietyzacja, blok wschodni - strona 1 Sowietyzacja, blok wschodni - strona 2 Sowietyzacja, blok wschodni - strona 3

Fragment notatki:


BLOK WSCHODNI TEMAT 12 B : Indoktrynacja narodów (partia, propaganda, kultura, gospodarka)
Ogólna definicja pojęcia indoktrynacja. Zjawiska towarzyszące procesowi: - uległość wobec władzy
- zanik praw obywatelskich
- upadek etyki pracy
- prymitywizacja aspiracji życiowych
- ograniczona zdolność do indywidualnej inicjatywy Cele: -utworzenie Imperium Sowieckiego o rządach komunistycznych
-rozprzestrzenienie komunizmu
-narzucenie sowieckiego modelu ustrojowego
-narzucenie wzorców cywilizacyjnych
Warunki sprzyjające :
-istnienie Sojuszniczych Komisji Kontroli -rządy komunistów w indoktrynowanych krajach
-postanowienia konferencji jałtańskiej i poczdamskiej
Poszczególne cechy i elementy indoktrynacji :
-narzucenie sowietyzacji przy zachowaniu odrębności państwowej poszczególnych państw
-zjednoczenie ruchu robotniczego
-proklamowanie monopartii
-terror
-reformy społeczne: głównie nacjonalizacja przemysłu, reformy rolne i gospodarcze
-wyzyskiwanie środowisk ludowych
-kampanie wychowawcze klasy robotniczej
-neutralizacja inteligencji i intelektualistów
Polityka/Partia -wprowadzenie rządów monopartii wraz z ideologia sowiecką
-życie społeczeństwa pod całkowitą kontrolą partii
-polityka społeczna oparta na marksizmie-leninizmie Kultura/Propaganda -główny ośrodek gazeta codzienna „ Prawda ” -radio zachęcające do nauki języka rosyjskiego
-próba wprowadzenia ideologii stachanowców- wykorzystywano w tym celu głównie kino oraz literaturę
-plakaty propagandowe z propagandowymi hasłami
-Kominform odpowiedzialny za propagandę
-Socrealizm: dzieło sztuki powinno posiadać realną formę i socjalistyczną treść zgodną z marksizmem-leninizmem.
Gospodarka -sowiecki model industrializacji i przebudowy społecznej oparty na ulepszaniu przemysłu drogą budowy nowych lub modernizacji starych zakładów -nacisk głównie na przemysł ciężki
-przejście z rolnictwa do pracy w przemyśle
-jednoczesne rozszerzenie się urbanizacji i wpływu miejskiego stylu życia
-kolektywizacja wsi
Skutki: szybki przyrost pracowników najemnych → zwiększenie popytu na artykuły konsumpcyjne → zmniejszenie ilości artykułów żywnościowych na rynku → jednoczesna kolektywizacja wsi → zmniejszenie zasiewu i produkcji hodowlanej przez chłopów (wybijanie stad) → ograniczenie podaży → braki w dostawach → niemożność wystarczającego zaopatrzenia społeczeństwa → kartki żywnościowe → próba przywrócenia stanu normalnego poprzez podwyżki cen i zniesienie systemu kartkowego → spadek siły kupna → niezadowolenie społeczeństwa i strajki

(…)

… kartkowego → spadek siły kupna → niezadowolenie społeczeństwa i strajki Tematem mojego referatu jest indoktrynacja narodów w bloku wschodnim. Indoktrynacja jest to ogólnie mówiąc proces wpajania określonych przekonań, zwłaszcza politycznych i społecznych, za pomocą propagandy przez środki masowej informacji oraz system oświaty.
Proces ten odbywał się ze strony ZSRR za czasów Józefa Stalina, który chciał…
… propagandowe miały doprowadzić do wprowadzenia kultu jednostki. Od roku 1947 za propagandę miał być odpowiedzialny KOMINFORM (Biuro Informacyjne Partii Komunistycznych i Robotniczych). Ważną cechą było też to, że propaganda wykorzystywana była głównie do walki politycznej i do ataków na przeciwników komunizmu (np. spisek lekarzy kremlowskich 13.I.1953 r. - lekarze mieli niby pozbawić życia głównych przywódców…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz