Klasyczny iloczyn rozpuszczalności - strona 2

Strącanie chemiczne - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Inżynieria środowiska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1057

, opisywana też iloczynem rozpuszczalności. Iloczyn rozpuszczalności określa się jako iloczyn stężeń jonów...

Zadania ze związków kompleksowych

  • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
  • Chemia ogólna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1190

w nasyconym roztworze MgNH4PO4. 8.14. Obliczyć iloczyn rozpuszczalności Ba3(PO4)2, jeŜeli wiadomo Ŝe w 200 cm3...

Krystalizacja- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • dr hab. inż. Anna Trusek-Hołownia
  • Separacje i oczyszczanie bioproduktów
Pobrań: 945
Wyświetleń: 2268

krystaliczną, występuje przy lokalnych wzrostach stężeniach (po przekroczeniu stężenia rozpuszczalności tzw...

Chemia ogólna wykład

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • prof. dr hab. Andrzej Małecki
  • Chemia
Pobrań: 784
Wyświetleń: 8225

. Dysocjacja wody. Iloczyn jonowy wody. pH i pOH . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94 7.1.6.1...