Katecheta - strona 3

Katechetyka fundamentalna - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Piotr Tomasik
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1806

: Pojęcie katechezy jako szkoły wiary, nie w pełni wpłynęło do świadomości katechetów; Soborowe pojęcie...

Chrzest - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 49
Wyświetleń: 917

. W niektórych wypadkach konieczna będzie pomoc świeckich katechetów. Dlatego w skali diecezjalnej należy...

Język religijny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Stylistyka
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1239

Bogu, polegające na wyłączeniu ze sfery świeckiej niektórych osób (np. lektorów, katechetów...

Grupa nacisku - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Tomasz Słomka
 • System polityczny RP
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1428

). W Polsce jest 133 biskupów, 14418 katechetów. Na jedną parafię średnio przypada 2,62 księdza, a na jednego...

System polityczny Belgii

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Systemy polityczne państw europejskich
Pobrań: 112
Wyświetleń: 987

do zachowania istniejącej struktury szkolnictwa publicznego z dominującą rolą religii i nauczających katechetów...

Oświata w Polsce po II wojnie światowej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Dr hab. Agnieszka Wałęga
 • Historia wychowania
Pobrań: 336
Wyświetleń: 987

, która jest „szkołą socjalizmu”. Głównego wroga klasowego upatrywano w klerze katolickim, napiętnowano katechetów...