Kartografia - strona 2

Podstawy kartografii

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1120

Kartografia Matematyczna Po staw karto rafii d y g Krystian Kozioł Ruda Śląska 2 0 0 7 Definicja...

Metoda izolinii-opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

.: Kartografia wizualizacja danych przestrzennych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998 b) Ratajski L., Winid B...

Elem teorii powierzchni

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

Kartografia matematyczna. Elementy teorii powierzchni. Odwzorowanie powierzchni na powierzchnię. 4...

Odwzorowania stożkowe

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 763

Kartografia matematyczna. Odwzorowanie stożkowe. 1 P′ P Rys. 1 S P′ B S′ ...

Współrzędne izometryczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1337

te musi spełniać funkcja analityczna zmiennej zespolonej z = q+iL Kartografia matematyczna. Współrzędne...

Odwzorowania regularne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Kartografia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1085

) W kartografii szczególne znaczenie mają obrazy południków i równoleżników tworząc siatkę kartograficzną ...

Siatki walcowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Waldemar Spallek
 • Kartografia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2261

siatek kartograficznych. Skonstruowana przez flamandzkiego reformatora kartografii Gerharda Kremera (1512...

Geometria elipsoidy- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marek Plewako
 • Kartografia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1253

dokładności, np. przy kartografii małoskalowej. Płaszczyzna – (stosowana przy opracowaniach geodezyjnych...