Kartezjusz - strona 13

Ściąga z filozofii

 • Fizyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1967

tego świata. Racjonalistyczna filozofia kontynentalna: Leibniz i Kartezjusz. Leibniz filozof niemiecki tworzył...

Filozofia nowożytna- opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Mieczysław Władysław Omyła
 • Filozofia polityczna
Pobrań: 98
Wyświetleń: 623

dlaczego, tylko jak? Kartezjusz 1596-1650, sceptycyzm metodyczny (fikcyjny sceptycyzm). Zakwestionował całą dotychczasową wiedzę...

Geneza myśli filozoficznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Filozofia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1246

nowożytnego - Kartezjusz, Wolten, J.J. Rousseau, encyklopedyści francuscy, Diderot, materialiści - La Metrie...

Podstawowe założenia stoizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1393

). Wskaż na znaczenia eksperymentu w metodologii empirycznej K a r t e z j u s z Życie: Teorie Kartezjusza...

Nowożytność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 35
Wyświetleń: 616

od szerokości geograficznej) 2) KARTEZJUSZ (XVI-XVII WIEK) METAFIZYKA KARTEZJUSZA Kartezjusz dążył...

Problem psychofizyczny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Longin Żelazny
 • Ontologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1862

przez Kartezjusza opowiada się za wzajemnym oddziaływaniem zjawisk psychicznych i fizyczych w człowieku. Z kolei...