Karta stałego pobytu

note /search

Ustawa o cudzoziemcach

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 315
Wyświetleń: 840

się, jeżeli opuścił na zawsze terytorium RP. Karta czasowego pobytu i karta stałego pobytu. Art.20. 1. Cudzoziemcowi...

Wybory - istota i zasady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

co najmniej 10 lat, posiadać kartę stałego pobytu, wtedy nabywa się prawo do złożenia wniosku o nadanie...

Wykład - Zadania gmin

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 49
Wyświetleń: 763

( lub cudzoziemcom posiadającym kartę stałego pobytu) ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocianych absolwentów...