Karta stałego pobytu

Ustawa o cudzoziemcach

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 714

się, jeżeli opuścił na zawsze terytorium RP. Karta czasowego pobytu i karta stałego pobytu. Art.20. 1. Cudzoziemcowi...

Wybory - istota i zasady

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 574

co najmniej 10 lat, posiadać kartę stałego pobytu, wtedy nabywa się prawo do złożenia wniosku o nadanie...

Administracja pracy i spraw socjalnych

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Piotr Rączka
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1512

obowiązującego w danym zawodzie lub służbie, jest obywatelem polskim lub cudzoziemcem mającym kartę stałego...

Wykład - Zadania gmin

  • Uniwersytet Warszawski
  • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 42
Wyświetleń: 721

( lub cudzoziemcom posiadającym kartę stałego pobytu) ukończyła 18 lat (z wyjątkiem młodocianych absolwentów...