Kapitał zapasowy - strona 6

Aktywa i pasywa - tabelka

 • Uniwersytet Gdański
 • mgr Franciszek Trzaski
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1106

z wkładu Długoterminowe 2. Kapitał zapasowy : tworzony z zysku, służy pokryciu strat 3. zysk / strata...

Analiza spolki dynamika i strktura

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2135

Kapitał zapasowy Udziały własne (wart.ujemna) Kapitał z aktualizacji wyceny Pozostałe kapitały rezerwowe...

Podstawy rachunkowości

 • Rachunkowość
Pobrań: 336
Wyświetleń: 2457

. Do funduszy własnych poza kapitałem podstawowym zaliczamy: kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy oraz wynik...

Rachunkowość - zadania (1-12)

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Marta Kołodziej-Hajdo
 • Rachunkowość
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3962

podatków 10.000 Kapitał zapasowy 130.000 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 50.000 Polecenia...

Analiza pionowa zott zaliczenie

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 189
Wyświetleń: 4263

wpłaty na rzecz kapitału 0 0 udziały (akcje) własne 0 0 kapitał zapasowy 65629.13 49356.15 kapitał...

Bilans - aktywa trwałe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1379

od pracowników Kapitał podstawowy Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego Kapitał...