Prognoza sprawozdań finansowych jako przykład planu finansowego-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1414
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prognoza sprawozdań finansowych jako przykład planu finansowego-opracowanie - strona 1 Prognoza sprawozdań finansowych jako przykład planu finansowego-opracowanie - strona 2 Prognoza sprawozdań finansowych jako przykład planu finansowego-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

PLANOWANIE FINANSOWE
WYKŁAD 7 5.04.2011
Prognoza sprawozdań finansowych jako przykład planu finansowego
Cel i zasady prognozowania sprawozdań finansowych
Przykład liczbowy
Plan finansowy jest gotowy na uświadomienie sobie wartości przyszłych aktywów, pasywów, relacji jakie między aktywami i pasywami będą zachodzić, z jakich źródeł będą pochodzić kapitały finansujące zmiany w majątku przedsiębiorstwa. Prognozy są przydatne dla samego przedsiębiorstwa, jak i dla jego otoczenia.
Cel prognozowania sprawozdań finansowych
Sposób sporządzania prognozy:
Metoda procentu od sprzedaży
kategoria sprzedaży to kategoria, która ma zdolność pociągania za sobą, wpływania w sposób bezpośredni na wielkości sum bilansowych, rezultatu finansowego; każda zmiana wartości sprzedaży będzie skutkować zmianami w kategoriach aktywów, pasywów przedsiębiorstwa i kategoriach tworzących rezultat finansowy firmy; tempo wzrostu sprzedaży będzie określało tempo wzrostu różnych kategorii majątkowych i kapitałowych
Założenia
Punktem wyjścia przy zastosowaniu tej metody jest prognoza sprzedaży (zaplanowanie potencjalnych zmian sprzedaży, określenie dynamiki tej zmiany; badając to co zdarzyło się w przyszłości odnośnie poziomu sprzedaży, uzgadniając warunki rynkowe, ustalić zmiany wartości sprzedaży, tempo tej zmiany na rok najbliższy - można wykorzystać metodę trendu do wyznaczenia wartości sprzedaży)
Większość pozycji bilansu oraz rachunku zysków i start uzależniona bezpośrednio od wielkości sprzedaży
Bieżący poziom wszystkich aktywów przyjętych jako bazowy dla prognozy jest optymalny dla bieżącej sprzedaży (jeżeli ma nastąpić wzrost sprzedaży to musi nastąpić wzrost aktywów)
Etapy sporządzania sprawozdania proforma
W bilansie na dzień kończący rok „R0” należy wyróżnić te pozycje, które są bezpośrednio związane ze sprzedażą i przedstawić je jako procent sprzedaży
W bilansie na dzień kończący rok „R0” należy określić ewentualne zmiany w pozycjach bilansowych niezwiązanych bezpośrednio ze sprzedażą
Ustalenie wartości pozycji bilansowych na koniec okresu objętego prognozą (najpierw szuka się środków pieniężnych w przedsiębiorstwie, a później na zewnątrz)
Ustalenie wartości pozycji wynikowych na koniec okresu objętego prognozą
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz