Kapitał zapasowy - strona 4

Egzamin z Finansów

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 98
Wyświetleń: 714

zakładowy 200 000; kapitał zapasowy 30 000; ilość akcji 100 000. Wyemitowane zostało pod koniec...

Kapitały - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 609

handlowego, umową spółki bądź ze statutem jednostki gospodarczej. Kapitał zapasowy odzwierciedla źródła...

Kapitały własne banku - funkcje

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Bogumił Błach
 • Bankowość
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

- kapitał akcyjny, a przy banku spółdzielczym - fundusz udziałowy;  kapitał zapasowy - tworzony z odpisów...

Aktywa i pasywa w bilansie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Szymczyk-Madej
 • Podstawy rachunkowości
Pobrań: 833
Wyświetleń: 6517

: I. Kapitał podstawowy II. Kapitał zapasowy III. Kapitał z aktualizacji wyceny IV. Kapitał rezerwowy V. Wynik...

Kapitał z aktualizacji wyceny -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Standardy sprawozdawczości finansowej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1134

wyceny na kapitał zapasowy Skutki przeszacowania inwestycji zaliczonych do aktywów trwałych (za wyjątkiem...

Finanse- wykład 6

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 385
Wyświetleń: 938

walnego zgromadzenia) Kapitał zapasowy spółki- tworzony w celu pokrycia ewentualnych strat bilansowych...