Kapitał zapasowy - strona 16

Analiza finansowa- Makarony Polskie S.A

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Analiza finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 4816

takie jak kapitał zapasowy oraz zysk z lat ubiegłych stanowiły znikomy udział we własnym źródle finansowania...

Zawarcie umowy spółki-opracowanie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • dr Renata Zielińska
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 28
Wyświetleń: 511

jest na kapitał zapasowy. Poprawne zatem jest twierdzenie, iż kapitał zakładowy równy jest sumie objętych udziałów...

Struktura i zmiany - wykład

 • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
 • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

do roku 1998 włącznie. Strata za rok 1998 w wysokości 1356,3 tys. zł została pokryta z kapitału zapasowego...

Rachunek zysków i strat-projekt

 • Politechnika Wrocławska
 • dr Marek Dankowski
 • Ekonomika w górnictwie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 805

największy wpływ miał kapitał zapasowy i podstawowy. W kapitale zapasowym największa wartość pochodzi...

Rachunkowość 2008/2009

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • Rachunkowość
Pobrań: 413
Wyświetleń: 3801

Kapitał zapasowy 22.000,- 13 Zysk 15.000,- 14 Kredyty bankowe 20.000,- 15 Rozrachunki z ZUS 6.400,- 16...

Rachunkowość - test egzaminicyjny

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr inż. Alina Dyduch
 • Rachunkowość
Pobrań: 2751
Wyświetleń: 5950

, że na dzień kończący rok obrotowy nie wykazuje salda końcowego. 30. Czy kapitał zapasowy jest tworzony...

Analiza sytuacji firmy

 • Politechnika Gdańska
 • Przedsiębiorczość
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

, kapitał zapasowy, kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny; pozostałe kapitały rezerwowe, nie podzielony...

Bilans i bilans ustawowy - aktywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 70
Wyświetleń: 917

2002 r. będą one zmniejszać kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki wartości emisji nad wartość...