Kapitał zapasowy - strona 15

Pytania testowe z egzaminu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 2716
Wyświetleń: 2933

własnych Kapitał zapasowy jako pozycja bilansowa może być zmniejszony m.in. tytułem: dokonania odpisów...

Opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Rachunkowość
Pobrań: 28
Wyświetleń: 924

. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) IV. Kapitał zapasowy V. Kapitał z aktualizacji wyceny VI...

Rachunkowość - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Beata Dratwińska-Kania
 • Rachunkowość
Pobrań: 1071
Wyświetleń: 6202

Kapitał zakładowy 100 000 2 należności z tytułu dochodu i utargu 50 000 2 Kapitał zapasowy 50 000 3 Środki...

Rachunkowość UE Katowice Galica

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr Bogumił Galica
 • Rachunkowość
Pobrań: 525
Wyświetleń: 4354

vs. kapitał zapasowy Wynik finansowy - który jest zyskiem lub stratą. Różnica między przychodami...

Ekonomika test

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Ryszard Borowiecki
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 1379
Wyświetleń: 2086

zalicza się: a) kapitał zapasowy, kapitał z aktualnej wyceny oraz podzielony wynik finansowy b) kapitał...

Ćwiczenia z Rachunkowości

 • Politechnika Gdańska
 • Rachunkowość
Pobrań: 259
Wyświetleń: 5376

z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego 151000 zł kapitał podstawowy 35 zł kapitał zapasowy...