Kapitał zapasowy - strona 10

Bilans ustawowy - pasywa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Kazimierz Wiśniewski
 • Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1309

(akcje) własne (wielkość ujemna) 4. Kapitał zapasowy, który powstaje ze sprzedaży akcji powyżej...

Sprawozdania finansowe firmy

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 840

) kapitał zapasowy oraz kapitały rezerwowe (o różnych nazwach) tworzone w spółkach akcyjnych oraz spółkach...

Źródła finanswania przedsiębiorstwa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Małgorzata Gorczyńska
 • Finanse przedsiębiorstwa
Pobrań: 210
Wyświetleń: 868

kapitał nie może być podzielony pomiędzy wspólników Jest też (nie obligatoryjny) kapitał zapasowy...

Wykład - metoda AFN, sem IV

 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • dr Joanna Świerk
 • Planowanie miast
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2310

400 zapasy 330 kapitał zapasowy (zyski zatrzymane z lat ubiegłych) 160 należności 250 zysk netto...

Rachunkowość - Aktywa obrotowe

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • Rachunkowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1260

.-kapitał udziałowy (zakładowy), kapitał zapasowy S.A.-kapitał akcyjny, kapitał zapasowy Spółka jawna...

Ekonomika i organizacja ubezpieczeń

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Podstawy zarządzania przedsiębiorstwem
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

za swoje zobowiązania wobec ubezpieczających ustawa nakłada obowiązek tworzenia odpowiednich funduszy. Kapitał zapasowy...