Kapitał stały wskaźnik - strona 52

Wzrost gospodarczy i cykl koniunkturalny

 • Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku
 • dr Tomasz Taraszkiewicz
 • Ekonomia
Pobrań: 119
Wyświetleń: 931

jest przez zmiany zachodzące w kapitale trwałym, badania Juglara dotyczyły obrotów banków, stóp procentowych i cen...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1148

. Spłata poŜyczek i kredytów. Pojęcia: kapitał własny - kapitał pochodzący od właściciela, wspólników...

Analiza ekonomiczna- sciagi

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1568

zasobowe, -ujęcie statyczne. Pozycje bilansowe: -aktywa trwałe, obrotowe -kapitał własny, -zobowiązania...

Zarządzanie finansami - wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Zarządzanie informacjami
Pobrań: 560
Wyświetleń: 3416

KS - kapitał stały (kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy) AT - aktywa trwałe KOBR = AO - KKO...

Encyklopedia rachunkowości - A

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 70
Wyświetleń: 938

, lecz kapitałem stałym (zobowiązania długoterminowe plus kapitały własne), jest nazywana kapitałem obrotowym netto...

Zadania - finanse przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Wiktor Patena
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 301
Wyświetleń: 3766

firmy to zobowiązania bieżące. Oto dostępne dane: wskaźnik dług/kapitał własny 1, wskaźnik płynności...