Kapitał stały finanse - strona 43

note /search

Kapital spoleczny

  • Globalizacja
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2786

Publicznych. Giza-Poleszczuk, Anna i Mirosława Marody. 2000. Kapitał ludzki i systemowy. W: Anna Giza...

Teoria produkcji

  • Uniwersytet Gdański
  • Mikroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1498

osiągnie zero. Izokwanty i Izokoszty L - praca, w - cena pracy  Lw - kupujemy pracę K - kapitał, r - cena...

Skrypt finanse

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 812
Wyświetleń: 3437

wytwórczych, Rentę z kapitału (odsetki) - zazwyczaj stały dochód Rentę społeczną - n.p emerytura, renta...

Struktura i zmiany - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

382,1 487 384,7 510,8 4. Kapitał stały (1+2+3) 10385,2 10,193,1 8308,2 8020,8 5. Majątek trwały 7037,9...