Kapitał stały finanse - strona 43

Kapital spoleczny

  • Globalizacja
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2779

Publicznych. Giza-Poleszczuk, Anna i Mirosława Marody. 2000. Kapitał ludzki i systemowy. W: Anna Giza...

Teoria produkcji

  • Uniwersytet Gdański
  • mgr Maria Roszyk
  • Mikroekonomia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 1379

osiągnie zero. Izokwanty i Izokoszty L - praca, w - cena pracy  Lw - kupujemy pracę K - kapitał, r - cena...

Zarządzanie aktywami i pasywami banku

  • prof. dr hab. Jerzy Gwizdała
  • Zarządzanie aktywami i pasywami banku komercyjnego
Pobrań: 707
Wyświetleń: 4529

zatrzymać zysk) spłaty kredytowe (wraca do nas kapitał, który wyłożyliśmy wraz z odsetkami) przypadające...

Skrypt finanse

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 770
Wyświetleń: 3276

wytwórczych, Rentę z kapitału (odsetki) - zazwyczaj stały dochód Rentę społeczną - n.p emerytura, renta...

Struktura i zmiany - wykład

  • Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza
  • Ekonomia rolnicza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

382,1 487 384,7 510,8 4. Kapitał stały (1+2+3) 10385,2 10,193,1 8308,2 8020,8 5. Majątek trwały 7037,9...