Kapitał stały finanse - strona 44

Encyklopedia rachunkowości - A

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 931

, lecz kapitałem stałym (zobowiązania długoterminowe plus kapitały własne), jest nazywana kapitałem obrotowym netto...

Alienacja rynków finansowych

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 0
Wyświetleń: 945

lokujących kapitały na rynkach finansowych świata. Wśród inwestorów których polityka lokacyjna mogła pogłębić...

Analiza finansowa- Makarony Polskie S.A

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Analiza finansowa
Pobrań: 273
Wyświetleń: 4746

. Wyszczególnienie jednostka miary 2005 2006 1. Aktywa trwałe tys. zł. 17 896 20 687 2. Kapitał stały tys. zł. 17 477...