Kapitał stały banku - strona 16

Sprawozdawczość finansowa banków

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Małgorzata Białas
Pobrań: 378
Wyświetleń: 4536

jak bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale banku...

Wykład - banki inwestycyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 742

pozyskiwanie relatywnie taniego kapitału; pozyskiwanie odpowiednich źródeł finansowania - akcje, kapitał...

Wzrost gospodarczy - opracowanie.

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Roman Kiedrowski
 • Makroekonomia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1057

W stanie stacjonarnym Z tych równań wynika, że z chwilą osiągnięcia stanu stacjonarnego kapitał p.c...

Sytuacja finansowa banków

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Bankowość
Pobrań: 14
Wyświetleń: 721

%) swój udział w kapitale akcyjnym Banku Amerykańskiego w Polsce SA „AmerBanku”;  inwestorem...

Oprocentowanie proste i składane

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1484

. ulokowanego w banku. Oznaczenia: K0 - kapitał początkowy n ≥ 1 - czas oprocentowania kapitału, liczony...