Kapitał stały banku - strona 14

Zestawy egzaminu z bankowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Zofia Łękawa
 • Bankowość
Pobrań: 1309
Wyświetleń: 4473

popełnienie błędu w banku dłużnika (w zleceniu stałym często kwota płatności jest przepisywana ręcznie...

Podsumowanie-finanse

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

* Wypłata dywidendy jest przykładem strumienia: FINANSOWEGO 10* Kapitał stały jest to: KAPITAŁY WŁASNE...

Prawo bankowe - zarząd, organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1463

założycielskiego; Kapitał założycielski banku nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu, lub źródeł...

Bank centralny i polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 420
Wyświetleń: 1057

utrzymywaniu na stałym poziomie stóp procentowych banku centralnego. Bank centralny udziela różnego rodzaju...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 315
Wyświetleń: 1148

. Spłata poŜyczek i kredytów. Pojęcia: kapitał własny - kapitał pochodzący od właściciela, wspólników...