Kapitał stały banku - strona 14

Zestawy egzaminu z bankowości

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • dr Zofia Łękawa
 • Bankowość
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 4424

popełnienie błędu w banku dłużnika (w zleceniu stałym często kwota płatności jest przepisywana ręcznie...

Podsumowanie-finanse

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 0
Wyświetleń: 609

* Wypłata dywidendy jest przykładem strumienia: FINANSOWEGO 10* Kapitał stały jest to: KAPITAŁY WŁASNE...

Prawo bankowe - zarząd, organy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Alina Klonowska
 • Finanse
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1442

założycielskiego; Kapitał założycielski banku nie może pochodzić z pożyczki lub kredytu, lub źródeł...

Bank centralny i polityka pieniężna

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Władysław Raczyński
 • Makroekonomia
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1015

utrzymywaniu na stałym poziomie stóp procentowych banku centralnego. Bank centralny udziela różnego rodzaju...

Teoria matematyki finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Damian Kurczewski
 • Matematyka finansowa
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1113

. Spłata poŜyczek i kredytów. Pojęcia: kapitał własny - kapitał pochodzący od właściciela, wspólników...