Ogólna charakterystyka sektora bankowego - wykład - Pojęcie, rodzaje i rola banków

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1078
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ogólna charakterystyka sektora bankowego - wykład - Pojęcie, rodzaje i rola banków - strona 1 Ogólna charakterystyka sektora bankowego - wykład - Pojęcie, rodzaje i rola banków - strona 2 Ogólna charakterystyka sektora bankowego - wykład - Pojęcie, rodzaje i rola banków - strona 3

Fragment notatki:

. Ogólna charakterystyka sektora bankowego Pojęcie, rodzaje i rola banków W tradycyjnym ujęciu bank to przedsiębiorstwo usługowe, którego działalność polega wyłącznie na udzielaniu kredytów i zdobywaniu środków potrzebnych do sfinansowania kredytów. W ujęciu tym nie jest brane pod uwagę, że banki są organizacjami zatrudniającymi ludzi, których kwalifikacje i motywacje wyznaczają sukces przedsiębiorstwa bankowego.
W szerszym ujęciu definicja banku obejmuje wewnętrzne i zewnętrzne warunki działalności. Do warunków wewnętrznych należy zaliczyć współpracowników, operatywne zarządzanie, wewnętrzne informacje oraz zasoby pieniądza w dyspozycji przedsiębiorstwa. Do warunków zewnętrznych natomiast klientelę banku, właścicieli banków, pozostałe przedsiębiorstwa bankowe, politykę pieniężną oraz interes społeczny.
Z punktu widzenia klientów bankowych definicja banku powinna obejmować wszystkie możliwe rodzaje działalności bankowej. Zgodnie z tym założeniem przedsiębiorstwo bankowe to takie, które zaciąga i udziela kredytu, świadczy usługi w obrocie pieniężnym, kredytowym i kapitałowym oraz oferuje inne usługi. Bank można też zdefiniować jako przedsiębiorstwo, które oferuje i realizuje usługi w zakresie obrotu płatniczego, finansowania, dokonywania wkładów pieniężnych oraz czynności związanych z tymi usługami. W dokumentach Unii Europejskiej określenie banku następuje poprzez wymienienie wykonywanych czynności. A są nimi:
Przyjmowanie od społeczeństwa depozytów i innych funduszy podlegających zwrotowi
Udzielanie pożyczek i kredytów
Usługi leasingu finansowego
Usługi w zakresie doręczania pieniędzy
Emisja i zarządzanie środkami płatniczymi
Gwarancje i zobowiązania pozabilansowe
Udział w emisji papierów wartościowych i usługi z tym związane
Doradztwo w zakresie struktury kapitałów, strategii przemysłowej i związanych z tym problemów oraz doradztwo i usługi dotyczące fuzji i sprzedaży przedsiębiorstw
Usługi maklerów walutowych
Zarządzanie i doradztwo portfelowe
Przechowywanie i administrowanie papierami wartościowymi
Usługi w zakresie kredytów
Usługi sejfowe
Postępowanie z rachunkami własnymi i rachunkami klientów w zakresie: instrumentów rynku pieniężnego, waluty obcej, sprzedaży terminowej środków pieniężnych i opcji, instrumentów wymiany i kształtowania stopy procentowej, zbywalnych papierów wartościowych.
Rola banku w gospodarce narodowej sprowadza się do trzech najbardziej istotnych dziedzin działalności banku. Są to:
Udział w kreacji pieniądza - kreacja pieniądza przez banki komercyjne następuje poprzez wzrost wielkości kredytów udzielanych przez te banki, a także przez zwiększenie zakupu walut obcych. Obie te operacje powodują wzrost środków płatniczych w danym banku lub w innym banku, na którego konto zostały przekazane środki otrzymane w formie kredytu.


(…)

… klienteli. Do banków specjalnych możemy zaliczyć banki inwestycyjne, instytucje kredytu długoterminowego, banki hipoteczne, rolne, banki komunalne, instytucje kredytu ratalnego, banki-zbiornice przechowujące papiery wartościowe, towarzystwa lokat kapitałowych, które dają małym inwestorom możliwość uczestniczenia w portfelu złożonym z akcji wielu spółek akcyjnych i inne. kasy oszczędnościowe - ich zadaniem…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz