Kapitał stały a własny - strona 98

Rachunek płynności finansowej

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Dr M. Hamrol
 • Analiza finansowa
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2548

] Kapitał stały - Majątek Trwały [lub] Majątek obrotowy - kapitał obcy krótkoterminowy [Funkcje...

Historia myśli ekonomicznej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Ekonomia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 6559

myśli ekonomicznej jest historią ekonomii politycznej, która stała się nauką (dyscypliną) samodzielną...

Zasady rachunkowości w pigułce

 • Uniwersytet Gdański
 • dr Grzegorz Bucior
 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 574
Wyświetleń: 4410

ubezpieczeniowe, spółki akcyjne itd. - bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w kapitale własnym...

Zachowanie i Organizacja Przedsiębiorstwa.

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Prof Alina Daniłowska
 • Mikroekonomia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 721

wykorzystanie własnego kapitału finansowego nie pociąga za sobą żadnych koszt. Pomija się fakt, że kapitał...

Ekonomika-ćwiczenia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • mgr Anna Balcerek
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2324

i pozostaje wyłącznie w obszarze zjawisk gospodarczych - Kapitał jako ekonomiczna podstawa działalności...

Analiza progu rentowności - Próg

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Kreczmańska-Gigol
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 966

zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach obrotu . Zaspokojenie zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach...

Wykład - analiza progu rentowności

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Zofia Fengler
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1463

zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach obrotu . Zaspokojenie zapotrzebowania na kapitał pracujący w dniach...