Kapitał stały a własny - strona 35

Bankowość - pasywa banku

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Bankowość
Pobrań: 175
Wyświetleń: 2128

Limitowania Gwarancyjna KAPITAŁ BANKU - KATEGORIE Kapitał własny Kapitał obcy Kapitał regulacyjny Kapitał...

Sprawozdzania finansowe firmy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość
Pobrań: 0
Wyświetleń: 343

” firmy. AKTYWA: PASYWA: Majątek trwały Kapitały własne Majątek obrotowy Zobowiązania (kapitały obce...

Rachunkowość zarządcza - Koszty rodzajowe

 • Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej
 • Prof. nadzw. dr hab. Jerzy Szkiłądź
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 1113
Wyświetleń: 2548

. Jak się to wylicza? Kapitał stały oblicza się w ten sposób, że bierze się wszystkie kapitały własne dodaje...

Koszt kapitału - Koszty transakcyjne

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Judyta Przyłuska
 • Finanse
Pobrań: 21
Wyświetleń: 455

jest zdywersyfikowanie  kapitału(portfela)   Ryzyko: -stałe(w odniesieniu do k. Akcyjnego) -zmienne( w odniesieniu...

Finansowanie przedsiębiorstw

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Katarzyna Kotulska
 • Ekonomika
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1057

inwestorzy, którzy angażują kapitał własny ryzykują dużo bardziej na zainwestowanym kapitale...

Wskaźniki płynności finansowej

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Analiza ekonomiczna
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1463

rentowności: ROE=zysk netto/kapitał własny Ile gr z 1 zł kapitału własnego ROA=zysk netto/aktywa ogółem...

Test egzaminacyjny

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Helena Ogrodnik
 • Organizacja rachunkowości w firmie
Pobrań: 630
Wyświetleń: 5992

Zgodnie z „Ramami konceptualnymi”, koncepcja kapitału własnego wyrażona jest przez: Kapitał...