Kanonik - strona 4

Studzienki kanalizacyjne

 • Politechnika Gdańska
 • dr inż. Zbigniew Siuzdak
 • Sieci i instalacje sanitarne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1232

dla 0,8-1,5m (kan. przełazowe, półprzełazowe) co 40m daje się specjalnie wietrzone spoczniki o wys. 1,8-2m...

Logistyka produkcji - Metoda KANBAN

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Maria Michałowska
 • Logistyka produkcji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 917

przedsiębiorstwa, a także w relacji z dostawcami. Różne są też karty KANBAN. Karta produkcji (KAN): Miejsce...

Uwagi przedwyrokowe obrońcy - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. mgr Wojciech Witkowski
 • Postępowanie sądowo-administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1351

. Małżeństwo to jest wspólnotą całego życia (kan. 1055). Związek małżeński stwarza zgoda stron między osobami...

Przeszkody małżeńskie

 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 • prof. dr hab. Ryszard Sztychmiler
 • Prawo kanoniczne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 3829

lub powinowactwo).   1. Przeszkoda wieku   KPK w kan. 1083 § 1 postanawia, że nie może zawrzeć ważnego małżeństwa...

Obrządek - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1239

Chrzest jako brama sakramentów (KPK/1983, kan. 849) powoduje narodzenie do nowego życia w Chrystusie...

Communicatio in sacris - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Communicatio in sacris
Pobrań: 98
Wyświetleń: 2569

COMMUNICATIO IN SACRIS ŹRÓDŁA: KKKW, kan. 670 i 671. KPK, kan. 844. Concilium Oecumenicum...

Statuty Kazimierza Wielkiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1043

. W 1449 dokonano najstarszego przekładu, którego dokonał kanonik kapituły warszawskiej - Śiwętosław...

Patriarcha - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. dr hab. Leszek Adamowicz
 • Prawo Katolickich Kościołów Wschodnich
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1029

Koœcio³a patriarszego (patriarchalnego) ca³y tytu³ IV, sk³adaj¹cy siê z 96 kanonów (kan. 55-150...