Kanał wapniowy - strona 7

Biochemia - wykład 3

 • Politechnika Śląska
 • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 728

zgodnie z gradientem elektrochemicznym. Kanały wapniowe typem- typ kanału bramkowanego jonoselektywnie...

Lipidy i pochodne

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Biochemia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2317

się do cytoplazmy i otwiera wewnątrzkomórkowe kanały wapniowe w siateczce śródplazmatycznej, uwalniając jony Ca...

Fiziologia

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Artur Dembiński
Pobrań: 427
Wyświetleń: 3115

, powoduje otwarcie w nich kanałów wapniowych. Wypływające jony Ca2+ łączą się z białkiem troponiną...

Chemia leków wykładówki

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • Dr Ryszarda Żabska
 • Chemia leków
Pobrań: 924
Wyświetleń: 5243

, każdy zawiera ok 13 stron. W plikach znajdują się tabele zawierające charakterystykę wiązań chemicznych. Nazwy poszczególnych kolumn to: nazwa łacińska, nazwa polska, nazwa systematyczna, nazwa - synonim, mechanizm działania, efekt farmakologiczny, zastosowanie. Notatka stanowi świetny mate...

Wykłady - semestr 1 Genetyka zachowań

 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie
 • dr Robert Filipkowski
 • Genetyka Zachowania
Pobrań: 364
Wyświetleń: 2436

sodowe - etosuksymid - blokuje kanały wapniowe, aktywowane w napadach nieświadomości - leczenie...

Interferencja RNA- opracowanie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biotechnologia roślin
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1176

należą blokery kanałów wapniowych, antagoniści kalmoduliny, peptydy hydrofobowe, antybiotyki, inhibitory...

Układ wegetatywny

 • Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
 • prof. nadzw. dr hab. Anna Wiela-Hojeńska
 • Farmakologia
Pobrań: 175
Wyświetleń: 3479

z inhibitorami kanału wapniowego leczenie nerwicy lękowej leczenie schizofrenii leczenie jaskry - mają tu głównie...